Search results

 1. deinstitucionalizace
  chráněné a podporované bydlení
  komunitní práce
  osoby s mentálním postižením
  sociální služby
  deinstitutionalization
  Subject terms file
  (4) - Naučná literatura
  (5) - ARTICLES
 2. charitativní činnost
  činnost charitativní
  benefiční akce
  charitativní organizace
  charitativní pracovnice
  charitativní pracovníci
  dobročinnost
  sestry křesťanské lásky
  sestry sociální pomoci
  těšitelé z Getseman
  hospice
  špitály
  sociální služby
  charities
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (5) - Naučná literatura
  (1) - Sborníky konferencí
  (3) - ARTICLES
 3. charitativní organizace
  organizace charitativní
  dobročinné organizace
  organizace dobročinné
  charitativní pracovnice
  charitativní pracovníci
  charitativní činnost
  sociální služby
  charitable organizations
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (2) - Naučná literatura
 4. charitativní pracovníci
  pracovníci charitativní
  charitativní organizace
  charitativní pracovnice
  charitativní činnost
  sociální služby
  charity workers
  Subject terms file
  (2) - Naučná literatura
 5. chráněné a podporované bydlení
  bydlení chráněné a podporované
  podporované a chráněné bydlení
  bydlení podporované a chráněné
  podporované bydlení
  bydlení podporované
  chráněné bydlení
  bydlení chráněné
  azylové domy
  deinstitucionalizace
  domovy pro seniory
  domy na půl cesty
  domy s pečovatelskou službou
  sociální bydlení
  bydlení
  sociální služby
  sheltered housing
  Subject terms file
  (5) - Subject terms file
  (2) - Naučná literatura
  (1) - ARTICLES
 6. intervenční centra
  centra intervenční
  domácí násilí
  krizová intervence
  sociální služby
  intervention centers
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (2) - Naučná literatura
 7. komunitní centra
  centra komunitní
  komunitní knihovny
  komunitní práce
  mateřská centra
  sociální služby
  community centers
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (4) - Naučná literatura
  (4) - ARTICLES
 8. komunitní plánování
  plánování komunitní
  plánování sociálních služeb
  komunitní práce
  plánování
  sociální služby
  community planning
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (8) - Naučná literatura
  (18) - ARTICLES
 9. nízkoprahová zařízení
  zařízení nízkoprahová
  nízkoprahové služby
  služby nízkoprahové
  nízkoprahová centra
  centra nízkoprahová
  sociální služby
  low-threshold facilities
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
  (5) - ARTICLES
 10. osobní asistence
  asistence osobní
  osoby se zdravotním postižením
  sociální služby
  personal assistance
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (6) - Naučná literatura
  (1) - Elektronické zdroje
  (4) - ARTICLES