Search results

 1. ageismus
  věková diskriminace
  diskriminace věková
  diskriminace seniorů
  senioři
  věk
  diskriminace
  ageism
  Dobna diskriminacija
  pagyvenusių žmonių diskriminacija
  ageizmus
  Starostno diskriminacijo
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (4) - Naučná literatura
  (4) - ARTICLES
 2. antidiskriminační právo
  právo antidiskriminační
  diskriminace
  rovnost příležitostí
  rovné postavení mužů a žen
  ochrana lidských práv
  anti-discrimination law
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (3) - Naučná literatura
 3. diskriminace mužů
  mužská diskriminace
  gender
  muži
  sexuální diskriminace
  diskriminace
  discrimination against men
  Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
 4. diskriminace v zaměstnání
  rovnost příležitostí
  diskriminace
  discrimination in employment
  Diskriminacija pri zapošljavanju
  diskriminacija ir užimtumas
  diskriminácia v zamestnaní
  Diskriminacija pri zaposlovanju
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (2) - Naučná literatura
 5. diskriminace žen
  ženská diskriminace
  gender
  práva žen
  sexuální diskriminace
  ženy
  diskriminace
  discrimination against women
  Diskriminacija žena
  moterų diskriminacija
  diskriminácia žien
  Diskriminacija žensk
  Subject terms file
  (5) - Subject terms file
  (19) - Naučná literatura
  (1) - Beletrie
  (2) - ARTICLES
 6. pozitivní diskriminace
  diskriminace pozitivní
  diskriminace
  politická korektnost
  rovnost příležitostí
  sociální politika
  vzdělávací politika
  positive discrimination
  Subject terms file
  (5) - Subject terms file
  (2) - Naučná literatura
  (1) - ARTICLES
 7. rasová diskriminace
  diskriminace rasová
  etnická diskriminace
  lidské rasy
  rasismus
  rasová segregace
  apartheid
  diskriminace
  racial discrimination
  Rasna diskriminacija
  rasinė diskriminacija
  Rasna diskiminacija
  rasová diskriminácia
  Rasna diskriminacija
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (5) - Naučná literatura
 8. sexuální diskriminace
  diskriminace sexuální
  diskriminace mužů
  diskriminace žen
  sexismus
  diskriminace
  sex discrimination
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (8) - Naučná literatura
 9. sociální nerovnost
  nerovnost sociální
  diskriminace
  jinakost
  sociální stratifikace
  vzdělanostní nerovnosti
  sociální problémy
  social inequality
  Subject terms file
  (5) - Subject terms file
  (40) - Naučná literatura
 10. sociální vyloučení
  vyloučení sociální
  sociální exkluze
  exkluze sociální
  Evropský rok proti chudobě a sociálnímu vyloučení (2010)
  diskriminace
  dálité
  marginalizace
  marginální skupiny
  ponížení
  sociální inkluze
  sociální integrace
  sociální izolace
  sociálně ohrožené skupiny
  stigma (sociální psychologie)
  sociologie
  sociální problémy
  social exclusion
  Subject terms file
  (11) - Subject terms file
  (30) - Naučná literatura
  (3) - Sborníky konferencí
  (17) - ARTICLES