Search results

 1. Archiv hlavního města Prahy : kapitoly z dějin 1851-2001 / František Holec . Praha : Scriptorium, 2006 . 272 s . ISBN 80-86852-10-5 (Archiv hl.m. Prahy : váz.). ISBN 80-86197-71-9 (Scriptorium : váz.) : .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Archiv hlavního města Prahy

  book

 2. Berní knihy Starého Města pražského 1427-1434 : edice = Die Steuerbücher der Prager Altstadt 1427-1434 : Edition = Libri collectarum Antiquae Civitatis Pragensis 1427-1434 : editio / Hana Pátková . Praha : Scriptorium, 1996 . lv, 331 s . ISBN 80-902151-0-6 (Scriptorium : váz.) : .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Berní knihy Starého Města pražského 1427-1434

  book

 3. "Chudé budete mít mezi sebou stále..." : od charity k sociální politice ve městech 18.-20. století : stati a rozšířené příspěvky z 32. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, v.v.i., a Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy ve dnech 8. a 9. října 2013 v Clam-Gallasově paláci v Praze = "You will always have the poor among you..." : from charity to social policy in cities of the 18th to 20th centuries : articles and expanded papers from the 32nd scientific conference of the Prague City Archives, organised in cooperation with the Institute of History of the Czech Academy of Sciences and the Faculty of Humanities of Charles University on 8 and 9 October 2013 at the Clam-Gallas Palace in Prague / sestavili Olga Fejtová, Václav Ledvinka, Martina Maříková a Jiří Pešek s redakční radou  Praha : Scriptorium, 2015 . 731 stran . ISBN 978-80-86852-71-3 (Archiv hlavního města Prahy ; brožováno) :. ISBN 978-80-88013-43-3 (Scriptorium ; brožováno) .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0010
  "Chudé budete mít mezi sebou stále..."

  book

 4. Královský sňatek : Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský - 1310 / editorka Klára Benešovská . Praha : Gallery, 2010 . 589 s . ISBN 978-80-86990-55-2 (váz.) . http://toc.nkp.cz/NKC/201101/contents/nkc20102155902_1.pdf .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Královský sňatek

  book

 5. Města ve středověku a raném novověku jako badatelské téma posledních dvou desetiletí : stati a rozšířené příspěvky z 30. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve dnech 11. a 12. října v Clam-Gallasově paláci v Praze = Städte im Mittelalter und in der früher Neuzeit als Forschungsthema in den letzten zwanzig Jahren : Abhandlungen und erweiterte Beiträge der 30. wissenschaftlichen Konferenz des Archivs der Hauptstadt Prag, veranstaltet am 11. und 12. Oktober 2011 im Palais Clam-Gallas in Prag = Towns and Cities in the Middle Ages and the Early Modern Period as a Research Topic over the Past Two Decades : papers and expanded works from the 30th research conference of the Prague City Archives, held on 11 and 12 October at the Clam-Gallas Palace in Prague / sestavili Olga Fejtová, Michaela Hrubá, Václav Ledvinka, Jiří Pešek a Ludmila Sulitková s redakční radou  Dolní Břežany : Scriptorium, 2013 . 709 stran . ISBN 978-80-86852-63-8 (Archiv hl.m.Prahy ; brožováno). ISBN 978-80-7414-710-4 (Univerzita J.E. Purkyně ; brožováno). ISBN 978-80-88013-10-5 (Scriptorium ; brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Města ve středověku a raném novověku jako badatelské téma posledních dvou desetiletí

  book

 6. Město v převratech konfesionalizace v 15. až 18. století : stati a rozšířené příspěvky z 31. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, v.v.i., a Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ve dnech 9. a 10. října 2012 v Clam-Gallasově paláci v Praze = The Town in the Upheaval of Confessionalisation between the Fifteenth Century and Eighteenth Century : papers and expanded works from the 31st research conference of the Prague City Archives held in cooperation with the Institute of History at the Academy of Sciences of the Czech Republic and the Institute of International Studies in the Faculty of Social Sciences of Charles University on 9-10 October 2012 at the Clam-Gallas Palace in Prague  Praha : Scriptorium, 2014 . 757 stran . ISBN 978-80-86852-67-6 (Archiv hl. m. Prahy ; brožováno). ISBN 978-80-88013-24-2 (Scriptorium ; brožováno) : .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0010
  Město v převratech konfesionalizace v 15. až 18. století

  book

 7. Pozdně středověké testamenty v českých městech : prameny, metodologie a formy využití : sborník příspěvků z konference uspořádané 30. listopadu 2005 Archivem hlavního města Prahy a Historickým ústavem Akademie věd České republiky / sestavily Kateřina Jíšová a Eva Doležalová . Praha : Scriptorium, 2006 . 294 stran . ISBN 80-86852-11-3 (Archiv hl. m. Prahy : brožováno). ISBN 80-7286-096-8 (Historický ústav AV ČR : brožováno). ISBN 80-86197-72-7 (Scriptorium : brož.) : .   [2, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0110
  Pozdně středověké testamenty v českých městech

  book

 8. Reflexe a sebereflexe ženy v české národní elitě 2. poloviny 19. století : sborník příspěvků z konference uspořádané ve dnech 23. - 24. listopadu 2006 Národním archivem ve spolupráci s Archivem hlavního města Prahy / k vydání připravil Milan Vojáček . Dolní Břežany : Scriptorium, 2007 ; Praha : Národní archiv . 366 s . ISBN 978-80-86197-83-8 (Scriptorium) .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Reflexe a sebereflexe ženy v české národní elitě 2. poloviny 19. století

  book

 9. Städte im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit als Forschungsthema in den letzten zwanzig Jahren : Abhandlungen und erweiterte Beiträge der 30. wissenschaftlichen Konferenz des Archivs der Hauptstadt Prag, veranstaltet am 11. und 12. Oktober 2011 im Palais Clam-Gallas in Prag = Města ve středověku a raném novověku jako badatelské téma posledních dvou desetiletí : stati a rozšířené příspěvky z 30. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve dnech 11. a 12. října 2011 v Clam-Gallasově paláci v Praze = Towns and Cities in the Middle Ages and the Early Modern Period as a Research Topic over the Past Two Decades : papers and expanded works from the 30th research conference of the Prague City Archives, held on 11 and 12 October at the Clam-Gallas Palace in Prague / zusammengestellt von Olga Fejtová ... [et al.] . Praha : Archiv hlavního města Prahy ; [Ústí nad Labem : Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně] ; Dolní Břežany : Scriptorium, 2013 . 596 stran . ISBN 978-80-86852-57-7 (Archiv hl. m. Prahy ; brožováno) :. ISBN 978-80-7414-709-8 (Univerzita J.E. Purkyně ; brožováno). ISBN 978-80-87271-95-7 (Scriptorium ; brožováno) .   [2, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0110
  Städte im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit als Forschungsthema in den letzten zwanzig Jahren

  book