Search results

 1. Acta interdisciplinaria archaeologica. Tomus III / [vedecký redaktor Cyril Ambros ; výkonný redaktor Marta Žilková] . Nitra : Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied 1984 . 331 stran .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  book

  book

 2. Actes du XIIe Congrès international des sciences préhistoriques et protohistoriques : Bratislava, 1-7 septembre 1991. 1 / rédigé par Juraj Pavúk ; comité de rédaction du 1er tome Marián Fabiš, Ivan Kuzma, Klára Marková  Bratislava : Institut archéologique de l'Académie slovaque des sciences, 1993 . 426 stran . ISBN 80-88709-03-2 (svazek 1 ; brožováno) .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0200
  book

  book

 3. Actes du XIIe Congrès international des sciences préhistoriques et protohistoriques : Bratislava, 1-7 septembre 1991. 2 / rédigé par Juraj Pavúk ; comité de rédaction du 2e tome Ladislav Bánesz, Ivan Cheben, Ľubomíra Kaminská, Viera Pavúková  Bratislava : Institut archéologique de l'Académie slovaque des sciences, 1993 . 570 stran . ISBN 80-88709-04-0 (svazek 2 ; brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  book

  book

 4. Actes du XIIe Congrès international des sciences préhistoriques et protohistoriques : Bratislava, 1-7 septembre 1991. 3 / rédigé par Juraj Pavúk ; comité de rédaction du 3e tome Peter Bednár, Ondrej Ožďáni, Ján Rajtár, Peter Romsauer, Vladimír Varsík, Ivona Vlkolinská  Bratislava : Institut archéologique de l'Académie slovaque des sciences, 1993 . 533 stran . ISBN 80-88709-05-9 (svazek 3 ; brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  book

  book

 5. Antológia staršej slovenskej literatúry / na vydanie pripravil, úvod a poznámky napísal Ján Mišianik . Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1964 . 849 s .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  book

  book

 6. Anton Točík : legenda slovenskej archeológie / Jozef Bátora, Rudolf Kujovský, Matej Ruttkay, Jozef Vladár (editori)  Nitra : Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2018 . 220 stran . ISBN 978-80-8196-015-4 (vázáno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Anton Točík

  book

 7. Archæologia historica  V Brně : Muzejní a vlastivědná společnost ; V Praze : Archeologický ústav Akademie věd České republiky, [1976]-  2011- Brno : Masarykova univerzita . ^^^svazků . ISSN 0231-5823 . https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/128132 .
  Archæologia historica

  journal

 8. Archeológia na prahu histórie : k životnému jubileu Karola Pietu / Gertrúda Březinová, Vladimír Varsik, editori  Nitra : Archeologický ústav Slovenskej akedémie vied, 2012 . 460 stran . ISBN 978-80-89315-42-0 (vázáno) .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0200
  Archeológia na prahu histórie

  book

 9. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v rokoch 1984-1993 : register / Ondrej Ožďáni zostavovateľ . Nitra : Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied : Slovenská archeologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied, 2003 . 285 stran . ISBN 80-88709-63-6 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  book

  book

 10. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1975 / [zodpovedný redaktor Bohuslav Chropovský] . Nitra : Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1976 . 336 stran . ISBN (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  book

  book