Search results

 1. Dejiny cirkevného práva / Vojtech Vladár  Praha : Leges, 2017 . 605 stran . ISBN 978-80-7502-238-7 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Dejiny cirkevného práva

  book

 2. Diplomová práca bez strachu a stresu / Alžběta Mrázová . Trnava : Trnavská univerzita, 2001 . 60 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 3. English for health and social care students / Jana Bérešová . Trnava : Slovak Academic Press, 2004 . 123 s . ISBN 80-89104-33-9 (brož.) .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 4. Európska poradná komisia a diplomacia USA v rokoch 1943-1945 / Marián Manák . Kraków : Spolok Slovákov v Pol'sku, 2011 . 219 stran . ISBN 978-83-7490-436-0 (vázáno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Európska poradná komisia a diplomacia USA v rokoch 1943-1945

  book

 5. Hospicová a paliatívna starostlivosť : zborník z II. ročníka Medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starosltivosti = Hospice and palliative care : collection of the 2nd International conference on hospice and palliative care : Trnava 26.3. 2004 / [zostavovateľ Patricia Porubčanová] . Bratislava : Slovak Academic Press, c2004 . 220 s . ISBN 80-89104-56-8 (brož.) .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 6. Ignaciánsky model rodiny a formovania osobnosti / Vincent Kovačič . Zohor : Kníhtlač Gerthofer, 1999 . 170 stran . ISBN 80-968251-0-0 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 7. Kapitoly z rómskej kultúry / René Lužica . Trnava : SAP - Slovak Academic Press, 2004 . 97 s, obr příl . ISBN 80-89104-34-7 .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  book

  book

 8. Kľúčové témy v profesijnej etike sociálnej práce / Jana Levická, Katarína Levická  Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, 2015 . 187 stran . ISBN 978-80-8082-942-1 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Kľúčové témy v profesijnej etike sociálnej práce

  book

 9. Manažment v sociálnej práci / Rudolf Rehák . Trnava : Slovac Academic Press, 2003 . 48 stran . ISBN 80-89104-15-0 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 10. Psychodynamické aspekty muzikoterapie : hudobnopedagogické a hudobnoterapeutické súvislosti / Jaroslava G. Zeleiová . Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012 . 229 s . ISBN 978-80-8082-492-1 (brož.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Psychodynamické aspekty muzikoterapie

  book