Search results

 1. Cassovia Docta : osobnosti vedy a školstva / Peter Fedorčák, Patrícia Fogelová (eds.).  Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018 . 207 stran . ISBN 978-80-8152-673-2 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  book

  book

 2. Komentované pramene k dejinám Slovenska 1939-1945 / Martin Pekár  Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2015 . 110 stran . ISBN 978-80-8152-268-0 (brožováno) : .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  book

  book

 3. Maďarská menšina na Slovensku po roku 1945 / Štefan Šutaj  Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2015 . 185 stran . ISBN 978-80-8152-269-7 (vázáno) : .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  book

  book

 4. Náhľad do všeobecných dejín vedy a techniky : pre študentov histórie / Mikuláš Jančura  Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2015 . 199 stran . ISBN 978-80-8152-263-5 (vázáno) : .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  book

  book

 5. Oral history ako metóda historického výskumu a jej využitie v praxi / Slávka Otčenášová  Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2015 . 114 stran . ISBN 978-80-8152-272-7 (vázáno) : .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  book

  book

 6. Právo - obchod - ekonomika : zborník vedeckých prác / [editori Jozef Suchoža, Ján Husár] . Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2011 . vii, 519 stran . ISBN 978-80-7097-903-7 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Právo - obchod - ekonomika

  book

 7. Prevencia a prognózovanie kriminality / Jozef Madliak . Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2010 . 173 stran . ISBN 978-80-7097-813-9 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prevencia a prognózovanie kriminality

  book

 8. Psychomotorika pro tebe / Marie Blahutková, Zuzana Küchelová, Anna Nadolska, Miroslav Sližik  Brno : Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2017 . 142 stran . ISBN 978-80-7204-954-7 (brožováno) .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
 9. Sankcie a ich výkon v slovenskom trestnom práve / Jozef Madliak . Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2010 . 200 stran . ISBN 978-80-7097-852-8 (brožováno) .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Sankcie a ich výkon v slovenskom trestnom práve

  book

 10. Slovenské dejiny po roku 1945. I., (Vybrané kapitoly k vývoju v rokoch 1945-1968) / Štefan Šutaj  Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2015 . 199 stran . ISBN 978-80-8152-326-7 (brožováno) : .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  book

  book