Search results

 1. 1918: Model komplexního transformačního procesu? : [České křižovatky evropských dějin 1918-1938-1948-1968. 1. svazek / editorky] Lucie Kostrbová, Jana Malínská a kol. . Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010 . 299 s . ISBN 978-80-86495-57-6 (brož.) . http://toc.nkp.cz/NKC/201101/contents/nkc20102127479_1.pdf .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Prezenčně1000
  1918: Model komplexního transformačního procesu

  book

 2. Adelige Ausbildung : die Herausforderung der Aufklärung und die Folgen / Ivo Cerman, Luboš Velek (Hg.) . München : Martin Meidenbauer, c2006 . 305 s, [18] s obr příl . ISBN 3-89975-057-8 (brož.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Adelige Ausbildung

  book

 3. Adel und Wirtschaft : Lebensunterhalt der Adeligen in der Moderne / Ivo Cerman, Luboš Velek (Hg.) . München : Martin Meidenbauer, c2009 . 302 s . ISBN 978-3-89975-056-0 (brož.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Adel und Wirtschaft

  book

 4. Archeologie barbarů 2010 : hroby a pohřebiště Germánů mezi Labem a Dunajem : sborník příspěvků ze VI. Protohistorické konference, Hradec Králové, 6.-9. září 2010 = Archäologie der Barbaren 2010 : die Gräber und Gräberfelder der Germanen zwischen Elbe und Donau : Materialien der VI. Frühgeschichtlichen Konferenz, Hradec Králové, 6.-9. September 2010 / Eduard Droberjar (ed.) . Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2011 . 504 s . ISBN 978-80-244-2987-8 (brož.) .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0200
  Archeologie barbarů 2010

  book

 5. Central Europe in 8th-10th centuries = Mitteleuropa im 8.-10. Jahrhundert international scientific conference, Bratislava October 2-4,1995 : Internationale Wissenschaftliche Konferenz, Bratislava 2.-4. Oktober 1995 . Bratislava : Ministry of Culture of the Slovak Republic, 1997 . 212 s . ISBN 80-88758-05-X (brož.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  book

  book

 6. Československo a krize demokracie ve střední Evropě ve 30. a 40. letech XX. století : hledání východisek : [České křižovatky v evropských dějinách 1918-1938-1948-1968. 2. svazek / editor svazku] Jan Němeček a kol. . Praha : Historický ústav, 2010 . 489 s . ISBN 978-80-7286-156-9 (brož.) . http://toc.nkp.cz/NKC/201104/contents/nkc20112168869_1.pdf .   [5, currently available 3, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0110
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Prezenčně1000
  Československo a krize demokracie ve střední Evropě ve 30. a 40. letech XX. století

  book

 7. Dvojí rok 1968? : zlomové roky 1968 a 1989 v českých a německých učebnicích dějepisu / Zdeněk Beneš (ed.) . Praha : Casablanca, 2010 . 197 s . ISBN 978-80-87292-05-1 (brož.) . http://toc.nkp.cz/NKC/201104/contents/nkc20112176338_1.pdf .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Dvojí rok 1968

  book

 8. Forum urbes medii aevi V. : městské fortifikace ve vrcholně středověkých zeměpanských městech střední Evropy / vedoucí redakce Zdeněk Měřínský  Brno : Archaia Brno, o.p.s., 2008 . 337 stran . ISBN 978-80-903588-3-6 (brožováno) . ISSN 1803-1749 .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  book

  book

 9. Fürsten an der Zeitenwende zwischen Gruppenbild und Individualität : Formen fürstlicher Selbstdarstellung und ihre Rezeption (1450 - 1550) : wissenschaftliche Tagung, Landeskulturzentrum Schloß Salzau, 27. - 29. März 2008 / herausgegeben von Oliver Auge, Ralf-Gunnar Werlich und Gabriel Zeilinger . Ostfildern : Jan Thorbecke, 2009 . 508 s . ISBN 978-3-7995-4524-2 (váz.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Fürsten an der Zeitenwende zwischen Gruppenbild und Individualität

  book

 10. Das mitteleuropäische Barbaricum und die Krise des römischen Weltreiches im 3. Jahrhundert : Materialen des IX. Internationalen Symposiums "Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im nördlichen Mitteldonaugebiet" Kravsko 3.-4. December 1996 / herausgegeben von Jaroslav Tejral  Brno : Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, 1999 . 236 stran . ISBN 80-86023-14-1 (vázáno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  book

  book