Search results

 1. Adult education and training in Europe : widening access to learning opportunities : Eurydice report  Brussels : Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, 2015 . 160 stran . ISBN 978-92-9201-664-7 (brožováno) . http://bookshop.europa.eu/en/adult-education-and-training-in-europe-pbEC0414940/ .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Adult education and training in Europe

  book

 2. Aktuální otázky vzdělávání dospělých : andragogika na prahu 21. století / Jaroslav Veteška, Tereza Vacínová a kol. . Praha : Univerzita Jana Amose Komenského, 2011 . 208 s . ISBN 978-80-7452-012-9 (váz.) . http://toc.nkp.cz/NKC/201106/contents/nkc20112175273_1.pdf .   [5, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0130
  Prezenčně1000
  Aktuální otázky vzdělávání dospělých

  book

 3. Analýza nabídky a poptávky po dalším profesním vzdělávání v Královéhradeckém kraji / Lubomír Brokl, Miroslava Holanová, Vlastimil Juppa, Lucie Kudová, Miroslava Mandíková, Jaroslava Mikulecká, Zdeněk Palán, Hana Skalská  Hradec Králové : Olga Čermáková, 2008 . 122 stran . ISBN 978-80-86703-29-9 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 4. Analýza vzdělávací politiky 1999 : [prostředky pro celoživotní učení, předškolní výchova, technika ve vzdělávání, terciární vzdělávání] / Středisko pro výzkum a inovace ve vzdělávání ; [z anglického originálu ... přeložil Felix Koschin] . Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1999 . 98 s .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 5. Analýza vzdělávací politiky 2001 : [vzdělávání a odbornost] . Praha : OECD, 2001 . 150 s . ISBN 80-211-0399-X .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Analýza vzdělávací politiky 2001

  book

 6. Andragogika / Milan Beneš . Praha : Grada, 2008 . 135 s . ISBN 978-80-247-2580-2 (brož.) .   [8, currently available 6, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0610
  Prezenčně1000
  Andragogika

  book

 7. Andragogika / Milan Beneš . Praha : Eurolex Bohemia, 2003 . 216 s . ISBN 80-86432-23-8 .   [2, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0110
  Andragogika

  book

 8. Andragogika a vzdělávání dospělých : vybrané kapitoly / Miroslava Dvořáková a Michal Šerák  Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016 . 169 stran . ISBN 978-80-7308-694-7 (brožováno) .   [2, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Prezenčně1000
  Andragogika a vzdělávání dospělých

  book

 9. Celoživotní učení pro všechny : zasedání Výboru pro vzdělávání OECD na úrovni ministrů ve dnech 16. - 17. ledna 1996 . Praha : Učitelské noviny - Gnosis, 1997 . 374 s .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 10. Cesty dalšího vzdělávání učitelů / Bohumíra Lazarová a kol. . Brno : Paido, 2006 . 230 s . ISBN 80-7315-114-6 (brož.) .   [3, currently available 2, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Prezenčně1000
  Cesty dalšího vzdělávání učitelů

  book