Search results

 1. Virtuálne svety a vzdelávanie v 21. storočí = Virtual worlds and education in 21st century / Helena Kajanová .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradecké ekonomické dny 2015. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [445 stran]. ISBN 978-80-7435-546-2. S. 370-376 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2015_1.pdf .
  article

  article

 2. Čiastkové výsledky výskumu využívania interaktívnej tabule v podmienkach vybraných odborných škôl = Partial results of research on interactive whiteboard and its application / Ján Bajtoš, Mária Kašaiová .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. ISSN 1214-0554. ISBN 978-80-7435-555-4. S. 13-17 . http://www.extrasystem.com/9788087570272.pdf .
  article

  article

 3. Interaktívna tabuľa - efektívny nástroj v edukačnom procese = Interactive whiteboard as a effective tool in the educational process / Peter Polakovič, Rozmarína Dubovská .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. ISSN 1214-0554. ISBN 978-80-7435-555-4. S. 105-108 . http://www.extrasystem.com/9788087570272.pdf .
  article

  article

 4. Teoretická príprava budúcich učiteľov na prácu so systémami interaktívnych tabúľ prostredníctvom LMS Moodle = Theoretical preparation of teachers for work with interactive whiteboards system by using LMS Moodle / Peter Brečka .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. ISSN 1214-0554. ISBN 978-80-7435-555-4. S. 36-38 . http://www.extrasystem.com/9788087570272.pdf .
  article

  article

 5. Modernizace vzdělávacího procesu jako zajímavá podpora vzdělávání = Modernization of educational process as the important factor of the support for education / Daniel Kučerka, Roman Hrmo, Monika Kučerková .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. ISSN 1214-0554. ISBN 978-80-7435-555-4. S. 59-63 . http://www.extrasystem.com/9788087570272.pdf .
  article

  article

 6. Vizualizácia edukačného obsahu a multimédiá = Visualization of educational content and multimedia / Peter Polakovič .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. ISSN 1214-0554. ISBN 978-80-7435-555-4. S. 101-104 . http://www.extrasystem.com/9788087570272.pdf .
  article

  article

 7. Princip BYOD ve vzdělávání / Šárka Vavřečková .
  In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2014. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014 [134 s.]. ISBN 978-80-7435-481-6. S. 121-126 .
  article

  article

 8. M-learning, využití mobilní technologie ve vzdělávání = M-learning, use of mobile technology in education / Vladimír Znamínko .
  In: Sborník příspěvků z letní školy Mezioborové přístupy informatiky a kognitivní vědy [106 s.]. ISBN 978-80-7435-311-6 (brož.) Mezioborové přístupy informatiky a kognitivní vědy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 101-106 .
  article

  article

 9. E-learning ve vzdělávání dospělých / Martina Janková, Jiří Dvořák .
  In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2012 [166 s.]. ISBN 978-80-7435-228-7 (brož.) E-learning 2012. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. S. 93-96 .
  article

  article

 10. E-learning pre skupiny. Pre koho je vhodný? / Ľuboš Polakovič, Gejza Bodon .
  In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2012 [166 s.]. ISBN 978-80-7435-228-7 (brož.) E-learning 2012. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. S. 124-126 .
  article

  article