Search results

 1. Analýza súčasnej situácie v oblasti reálnych potrieb sociálnych služieb v meste Kežmarok ako jedna z fáz tvorby komunitného plánu / Martin Vereš, Daniela Koršňáková .
  In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii [682 s.]. ISBN 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 391-398 : 1 tab. .
  article

  article

 2. Globalizácia a individualizácia mládeže (negatívne stránky) / P. Ondrejkovič .
  In: Socialia 2002 [209 s.]. ISBN 80-7041-902-4 Socialia 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 15-23 .
  article

  article

 3. Moc jazyka a jeho vliv na konstrukci profesní identity pomáhajícího pracovníka v oblasti péče o duševní zdraví / Vlasta Janská .
  In: Rizika sociální práce [566 s.]. ISBN 978-80-7435-086-3 (brož.) Rizika sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 279-286 .
  article

  article

 4. Rodina ako dôležitá súčasť života vysokoškolského študenta / Mariana Sirotová .
  In: Socialia 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Socialia 2004. s. 410-414 .
  article

  article

 5. Sociální analýza mládeže / B. Kraus .
  In: Socialia 2002 [209 s.]. ISBN 80-7041-902-4 Socialia 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 6-14 : 1 graf, 3 tab. .
  article

  article

 6. Sociální teorie systémů pro orientaci sociálních analýz / Miloš Vítek, Marcela Vítková .
  In: Socialia 2002 [300 s.]. ISBN 80-7041-557-6 Socialia 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 349-353 .
  article

  article

 7. Venkov jako potencionální sociální hrozba / Jan Vrbický .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Proměny klienta služeb sociální práce. s. 379-384 .
  article

  article

 8. Výzkum šikanování na středních školách královehradeckého kraje / I. Juráčková, P. Vacek .
  In: Socialia 2002 [209 s.]. ISBN 80-7041-902-4 Socialia 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 107-111 : 7 tab. .
  article

  article