Search results

 1. Analýza rozhodovacích procesů managementu obce / Hana Mohelská, Marcela Šabatová, Pavlína Šolcová .
  In: Management obcí do pěti tisíc obyvatel. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Management obcí do pěti tisíc obyvatel. s. 59-64 .
  article

  article

 2. Analýza rozpočtů vybraných obcí / Veronika Jašíková, Tomáš Kala .
  In: Hradecké ekonomické dny 2007. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Hradecké ekonomické dny 2007/I. s. 237-244 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2007_I.pdf .
  article

  article

 3. Dopady suburbanizace na obecní rozpočty : (na příkladu malých obcí v zázemí Pardubic) = Impact of suburbanization into municipal budgets : (an example of villages from suburban zone of Pardubice) / Vladimíra Šilhánková, Hana Vávrová .
  In: Hradecké ekonomické dny 2013 [369 s.]. ISBN 978-80-7435-250-8 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2013. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 269-275 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2013_2.pdf .
  article

  article

 4. E-learningový kurz pro manažery místních a regionálních samospráv / Hana Šrámková, Tomáš Kala .
  In: Management obcí do pěti tisíc obyvatel. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Management obcí do pěti tisíc obyvatel. s. 18-24 .
  article

  article

 5. Internet jako narzędzie komunikacji gminy z otoczeniem - analiza porównawcza w wybranych gminach Województwa Dolnośląskiego = Internet as a tool of communication between commune and environment - comparative analysis in selected communities of Lower-Silesian voivodship / Dorota Bednarska-Olejnicak, Jarosław Olejniczak .
  In: Hradecké ekonomické dny 2008. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Hradecké ekonomické dny 2008. s. 100 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2008.pdf .
  article

  article

 6. Marketing activity of a self-government unit : (on the basis of a selected commune from the province of Podkarpackie in Poland) / Wiesław Szopiński .
  In: Hradecké ekonomické dny 2010 [277 s.]. ISBN 978-80-7435-041-2 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 143-147 : 1 tab. . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2010_II.pdf .
  article

  article

 7. Marketing obce Rohovládova Bělá / Petr Černý .
  In: Management obcí do pěti tisíc obyvatel. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Management obcí do pěti tisíc obyvatel. s. 76-82 .
  article

  article

 8. Marketingová strategie obce a zpracování SWOT analýzy / Vítězslav Hálek .
  In: Management obcí do pěti tisíc obyvatel. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Management obcí do pěti tisíc obyvatel. s. 38-42 .
  article

  article

 9. Metody řízení na úrovni regionálních samospráv = Management methods of local authorities / Jaroslava Dědková, Petr Ponikelský .
  In: Hradecké ekonomické dny 2008. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Hradecké ekonomické dny 2008. s. 30 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2008.pdf .
  article

  article

 10. Modulární kurz Zvýšení kvality managementu obcí do 5000 obyvatel - Modul 6 - Využití ICT v obcích / Hana Šrámková .
  In: E-learning 2006. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2006. s. 106-109 .
  article

  article