Search results

 1. Ekonomická emancipace české společnosti jako jev doprovázející hospodářský rozvoj Rakouska v učení českých ekonomů / Jaroslav Krameš .
  In: Hradecké ekonomické dny 2007. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Hradecké ekonomické dny 2007/I. s. 397-401 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2007_I.pdf .
  article

  article

 2. Juden in der Wiener Literatur der Jahrhundertwende / Domagoj Akrap .
  In: Königgrätzer DaF-Blätter 2002/2003 [199 s.]. ISBN 80-7041-125-2. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. S. 28-36 .
  article

  article

 3. Počátky liberalizace výuky ekonomické vědy v Čechách = Education liberalization origins of economic science in Bohemia / Jaroslav Krameš .
  In: Hradecké ekonomické dny 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Hradecké ekonomické dny 2009. s. 337-342 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2009_I.pdf .
  article

  article

 4. Působení jezuitů ve východních Čechách v moderní době / František Hylmar .
  In: Jezuité ve východních Čechách [70 s.]. ISBN 978-80-87363-00-3 (brož.). Hradec Králové : Typo Studio, 2009. s. 59-58 .
  article

  article

 5. Vývoj vztahu československého státu k tzv. náboženským sektám / Branislav Martinek .
  In: Sborník [429 s.]. ISBN 978-80-903509-7-7 (brož.). Hradec Králové : Katedra náboženské výchovy a charitativní práce Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové ; 2008. s. 399-423 .
  article

  article

 6. Význam dějin překladu ve výuce jazyků a translatologie / Bohuslav Mánek .
  In: Vědecký výzkum a výuka jazyků III [57 s. +]. ISBN 978-80-7041-947-2 (brož.) Vědecký výzkum a výuka jazyků. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 8-13 .
  article

  article

 7. Wpływ historycznego rozwoju pojęcia wartościowość na jego brzmienie w podręcznikach szkolnych / Jan Rajmund Paśko, Marta Kucharska-Żądło .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Aktuální otázky výuky chemie. s. 230-234 .
  article

  article

 8. Život děkana na přelomu 19. a 20. století : povinnosti a společenské postavení děkanů v místeckém děkanátu / Veronika Randýsková .
  In: Sborník [429 s.]. ISBN 978-80-903509-7-7 (brož.). Hradec Králové : Katedra náboženské výchovy a charitativní práce Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové ; 2008. s. 307-351 .
  article

  article