Search results

 1. Agresivita a šikanovanie v školskom prostredí : príčiny a prevencia / Peter Jusko .
  In: Socialia 2002 [300 s.]. ISBN 80-7041-557-6 Socialia 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 134-141 : 5 tab. .
  article

  article

 2. Dobrovolnictví jako prevence sociálně-patologických jevů / Jan Hloušek .
  In: Riziková mládež v současné společnosti (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Riziková mládež v současné společnosti. s. 180-183 .
  article

  article

 3. Etické dilemy sociálnej práce v prevencii futbalového chuligánstva / Peter Jusko .
  In: Etika sociální práce [488 s.]. ISBN 978-80-7435-037-5 (brož.) Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 403-407 .
  article

  article

 4. K prevenci sociálních negativ na základních školách / Jitka Skopalová .
  In: Socialia 2002 [300 s.]. ISBN 80-7041-557-6 Socialia 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 264-269 .
  article

  article

 5. Klient služby sociální prevence - raná péče - v kontextu zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách / Zdenka Šándorová, Blanka Brandová .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Proměny klienta služeb sociální práce. s. 172-179 .
  article

  article

 6. Komerční sexuální zneužívání dětí v kontextu problematiky syndromu CAN ve školní praxi : (metodické poznámky k zařazení učiva o dané problematice do vzdělávacího programu střední školy) / Josef Rydlo .
  In: Sociální aspekty komerčního sexuálního zneužívání. Hradec Králové : M&V, 2004. Sociální aspekty sexuálního komerčního zneužívání. s. 50-54 .
  article

  article

 7. Masový cestovní ruch jako potenciál vzniku sociálně patologických jevů = Mass tourism as a potential source of social patology phenomena / Eva Šimková .
  In: Socialia 2010 [457 s.]. ISBN 978-80-7435-091-7 (brož.) Socialia 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 398-408 : 1 schéma .
  article

  article

 8. Moderné závislosti nelátkovej povahy / Ingrid Hupková, Alena Šprtová .
  In: Socialia 2010 [457 s.]. ISBN 978-80-7435-091-7 (brož.) Socialia 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 143-149 .
  article

  article

 9. Možnosti eliminácie neetického prístupu sociálneho pracovníka - pracovníka sociálnej prevencie v roly poradcu ku klientovi / Katarína Vanková .
  In: Rizika sociální práce [566 s.]. ISBN 978-80-7435-086-3 (brož.) Rizika sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 156-165 .
  article

  article

 10. Možnosti prevencie klientského násilia v sociálnej práci v SR / Soňa Lovašová .
  In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii [682 s.]. ISBN 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 243-250 : 5 tab. .
  article

  article