Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^hk_us_auth 0008476 xcla^"
 1. Cestovní ruch, kulturní dědictví a místní komunita [elektronický zdroj] / Jitka Doubnerová .
  In: Cestovní ruch pro 21. století. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Cestovní ruch pro 21. století .
  article

  article

 2. Mlčenlivá krajina. Od záchrany k péči o drobné památky / Jarmila Štogrová-Doležalová .
  In: Kulturní dědictví v současnosti. Hradec Králové : Balustráda, 2007. Kulturní dědictví v současnosti - Opomíjené památky. s. 9-14 .
  article

  article

 3. Památková péče v Královéhradeckém kraji / Pavel Mertlík .
  In: Kulturní dědictví v současnosti. Hradec Králové : Společnost ochránců památek ve východních Čechách, 2004. Kulturní dědictví současnosti. s. 21-26 .
  article

  article

 4. Personaggi fiabeschi come un fenomeno culturale in traduzione / Kateřina Garajová .
  In: Lingue, culture, letterature tra geografia e storia [281 stran]. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015. ISBN 978-80-7435-618-6. S. 70-83 .
  article

  article

 5. Pojem smrti v židovskom kultúrnom dedičstve Nitry = Concept of death in Jewish cultural legacy of Nitra / Juraj Novák .
  In: Kumšt (k) smrti z kulturologických priezorov. V Nitre : Univerzita Konštantína Filozofa, 2015 [251 s.]. ISBN 978-80-558-0849-9. S. 95-102 .
  article

  article

 6. Proč chránit památky? / Karel Kuča .
  In: Kulturní dědictví v současnosti. Hradec Králové : Společnost ochránců památek ve východních Čechách, 2004. Kulturní dědictví současnosti. s. 13-14 .
  article

  article

 7. Quo vadis, památky? / Ludmila Žlábková .
  In: Kulturní dědictví v současnosti. Hradec Králové : Společnost ochránců památek ve východních Čechách, 2004. Kulturní dědictví současnosti. s. 79-97 + čb. fot. .
  article

  article

 8. Rezonancie smrti ako ľudský a umelecký fenomén v slove, hudbe a obraze v období osmanskej okupácie Uhorska v 16. - 18. storočí = Resonance of death as human and artistic phenomenon in speech, music and images during Ottoman occupation of Kingdom of Hungary in 16th-18th centuries / Mária Žilíková-Mandáková .
  In: Kumšt (k) smrti z kulturologických priezorov. V Nitre : Univerzita Konštantína Filozofa, 2015 [251 s.]. ISBN 978-80-558-0849-9. S. 245-251 .
  article

  article

 9. Úloha občanských sdružení v ochraně národního kulturního dědictví / Jiří Němeček .
  In: Kulturní dědictví v současnosti. Hradec Králové : Společnost ochránců památek ve východních Čechách, 2004. Kulturní dědictví současnosti. s. 35-40 .
  article

  article

 10. Webový portál Regioskop - nástroj pro interpretaci krajinného dědictví = Web portal Regioskop - tool for interperetation [sic] of landscape heritage / Jan Těšitel ... [et al.] .
  In: Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu [137 s.]. ISBN 978-80-7435-241-6 (brož.) Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 91-97 .
  article

  article