Search results

 1. Balanced Scorecard : strategický systém měření výkonnosti podniku / Robert S. Kaplan, David P. Norton ; [z anglického originálu ... přeložil Marek Šusta] . Praha : Management Press, 2005 . 167 s . ISBN 80-7261-124-0 (váz.) .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  Balanced Scorecard

  book

 2. Business process management and the balanced scorecard : using processes as strategic drivers / Ralph F. Smith . Hoboken : John Wiley & Sons, 2007 . x, 227 s . ISBN 0-470-04746-1 .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Business process management and the balanced scorecard

  book

 3. Diferencované řízení vztahů se zákazníky : [moderní strategie růstu výkonnosti podniku] / Hana Lošťáková a kolektiv . Praha : Grada, 2009 . 268 s . ISBN 978-80-247-3155-1 (váz.) .   [5, currently available 5]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0500
  Diferencované řízení vztahů se zákazníky

  book

 4. Efektivní systém řízení strategie : nový nástroj zvyšování výkonnosti a vytváření konkurenční výhody / Robert S. Kaplan, David P. Norton ; [z angličtiny přeložila Irena Grusová] . Praha : Management Press, 2010 . 325 s . ISBN 978-80-7261-203-1 (váz.) : .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Efektivní systém řízení strategie

  book

 5. Ekonomické řízení podniku / Martin Landa, Michal Polák . Brno : Computer Press, 2008 . xiv, 198 s . ISBN 978-80-251-1996-9 (brož.) .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Ekonomické řízení podniku

  book

 6. Finančná analýza podniku / Rastislav Kotulič, Peter Király, Miroslava Rajčániová . Bratislava : Iura Edition, 2010 . 238 stran . ISBN 978-80-8078-342-6 (vázáno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 7. Finanční analýza / Josef Mrkvička, Pavel Kolář . Praha : ASPI, 2006 . 228 s . ISBN 80-7357-219-2 (brož.) : .   [2, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0020
 8. Hodnotové nástroje řízení a měření výkonnosti podniku / Jana Fibírová, Libuše Šoljaková . Praha : ASPI, 2005 . 263 s . ISBN 80-7357-084-X .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Hodnotové nástroje řízení a měření výkonnosti podniku

  book

 9. Klastry a jejich vliv na výkonnost firem / Drahomíra Pavelková a kolektiv . Praha : Grada, 2009 . 268 s . ISBN 978-80-247-2689-2 (váz.) . http://toc.nkp.cz/NKC/200903/contents/nkc20081834797_1.pdf .   [10, currently available 6, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0630
  Prezenčně1000
  Klastry a jejich vliv na výkonnost firem

  book

 10. Modely hodnocení efektivnosti produkčních jednotek / Josef Jablonský, Martin Dlouhý . Praha : Professional Publishing, 2004 . 183 s . ISBN 80-86419-49-5 (brož.) .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  Modely hodnocení efektivnosti produkčních jednotek

  book