Search results

  1. Nákladové a manažerské účetnictví / Jana Fibírová, Libuše Šoljaková, Jaroslav Wagner . Praha : ASPI, 2007 . 430 s . ISBN 978-80-7357-299-0 (váz.) .   [2, currently available 1]
    Branch Inaccesible Available Issued Reserved
    Univerzitní knihovna UHK0110
    Nákladové a manažerské účetnictví

    book