Search results

 1. Analýza aplikácie metódy BSC na Slovensku = Analysis of BSC application in Slovakia / Jarmila Horváthová, Martina Mokrišová, Alžbeta Suhányiová, Ladislav Suhányi .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradecké ekonomické dny 2015. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [445 stran]. ISBN 978-80-7435-546-2. S. 259-265 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2015_1.pdf .
  article

  article

 2. Aplikácia štrukúrnej analýzy na identifikáciu intenzity vplyvnosti a závislosti princípov balanced scorecard = Application of the structural analysis to identify influence and dependence intensity of the balanced scorecard principles / Beáta Gavurová, Jozef Glova .
  In: Hradecké ekonomické dny 2012 [322 s.]. ISBN 978-80-7435-171-6 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2012. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 67-72 : 3 obr. . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2012_1.pdf .
  article

  article

 3. Business intelligence & corporate performance management / Michal Kökörčený .
  In: IMEA 2009 [212 s.]. ISBN 978-80-7041-851-2 (brož.) IMEA 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 59-64 : il. .
  article

  article

 4. Cluster analýza podniků zpracovatelského průmyslu ČR = Cluster analysis of manufacturing companies in the Czech Republic / Petra Štamfestová .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [476 s.]. ISBN 978-80-7435-368-0 (brož.). S. 291-297 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_3.pdf .
  article

  article

 5. Dostupnost a kvalita dat - základ pro systém hodnocení výkonnosti / Helena Aschenbrennerová, Lilia Dvořáková, Martina Ublová .
  In: Sborník abstraktů z 6. ročníku doktorandské konference IMEA 2006 [83 s. + 1 CD-ROM]. ISBN 80-7041-164-3 IMEA 2006. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. s. 18 .
  article

  article

 6. Ekonomické a environmentální indikátory ve vztahu k výkonnosti podniku / Markéta Klímková, Jana Hornungová .
  In: IMEA 2012 [59 s. +]. ISBN 978-80-7435-185-3 (brož.) IMEA 2012. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 29 .
  article

  article

 7. Factors affecting individual and business performance / Marcela Kovaľová .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Economic Days. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2016 [457 s.]. ISSN 2464-6059. ISBN 978-80-7435-633-9. S. 400-406 (tištěný sborník), s. 406-412 (online zdroj) . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2016_1.pdf .
  article

  article

 8. Faktory konkurenceschopnosti v oblasti lidských zdrojů podniku - průběžné výsledky empirického šetření = The factors of competitiveness in the company´s human resources sector - preliminary results of empirical research / Ivana Jašková .
  In: Hradecké ekonomické dny 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Hradecké ekonomické dny 2009. s. 242-246 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2009_I.pdf .
  article

  article

 9. Faktory ovlivňující produktivitu práce ve firmách s domácím a zahraničním vlastníkem - výsledky primárního výzkumu = The factors influencing labor productivity in firms with domestic and foreign owner - the results of primary research / Marta Nečadová, Lubomíra Breňová .
  In: Hradecké ekonomické dny 2009 [163 s.]. ISBN 978-80-7041-443-9 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 109-115 : 2 tab., 12 grafů .
  article

  article

 10. Financial profile of innovating companies / Ivan Neumaier, Inka Neumaierová .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Economic Days [411 s.]. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2016. ISSN 2464-6059. ISBN 978-80-7435-634-6. S. 251-260 (tištěný sborník), s. 706-715 (online zdroj) . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2016_1.pdf .
  article

  article