Search results

  1. Management lidských zdrojů / Zuzana Dvořáková . Praha : C.H. Beck, 2007 . xxii, 485 s . ISBN 978-80-7179-893-4 : .   [2, currently available 2]
    Branch Inaccesible Available Issued Reserved
    Univerzitní knihovna UHK0200
    Management lidských zdrojů

    book