Search results

 1. Akcentované schopnosti manažerky mateřské školy ve vedení lidí / Hornáčková Vladimíra .
  In: Dítě předškolního věku a jeho paidagogos [98 s. +]. ISBN 978-80-7041-647-1 (brož.) Dítě předškolního věku a jeho paidagogos. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 77 .
  article

  article

 2. Developing managerial competency model / Petr Smutný, Jakub Procházka, Martin Vaculík .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Economic Days 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [468 s.]. ISBN 978-80-7435-370-3 (brož.). S. 309-315 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_5.pdf .
  article

  article

 3. The emphasis on managerial competencies in the field of occupational health and safety as a new trend in personnel management / Natália Matkovčíková .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Economic Days [411 s.]. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2016. ISSN 2464-6059. ISBN 978-80-7435-634-6. S. 159-165 (tištěný sborník), s. 614-620 (online zdroj) . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2016_1.pdf .
  article

  article

 4. Hodnocení pracovníků s využitím kompetenčních modelů = Evaluation of workers using competency models / Ivana Johnová .
  In: Hradecké ekonomické dny 2011 [405 s.]. ISBN 978-80-7435-100-6 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2011. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 119-123 : 2 obr., 1 tab. . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2011_1.pdf .
  article

  article

 5. ICT ve výuce, jako nástroj rozvoje manažerských dovedností / Jan Lojda .
  In: eLearning 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2009. s. 173-177 .
  article

  article

 6. Kľúčové kompetencie manažéra v personálnom marketingu = The key competences of a manager in personal marketing / Slávka Hlásna, Tomáš Kaiser .
  In: Hradecké ekonomické dny 2013 [388 s.]. ISBN 978-80-7435-249-2 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2013. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 203-212 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2013_1.pdf .
  article

  article

 7. Kompetence a úlohy územní samosprávy - vybrané výsledky primárního výzkumu = The competence and roles of territorial administration - the results of primary research / Hana Mohelská, Marcela Sokolová .
  In: Hradecké ekonomické dny 2011 [405 s.]. ISBN 978-80-7435-100-6 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2011. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 200-204 : 1 graf . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2011_1.pdf .
  article

  article

 8. Komunikace jako klíčová kompetence managementu = Communication as a key management competence / Bohdana Kašparová, Zuzana Boučková, Petra Marešová, Kamil Kuča .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradecké ekonomické dny 2015. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [445 stran]. ISBN 978-80-7435-546-2. S. 401-407 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2015_1.pdf .
  article

  article

 9. Kouč a jeho charakteristika / Šárka Hudcová .
  In: Sborník abstraktů z 6. ročníku doktorandské konference IMEA 2006 [83 s. + 1 CD-ROM]. ISBN 80-7041-164-3 IMEA 2006. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. s. 27 .
  article

  article

 10. Measuring of the leadership potential of corporate managers through emotional intelligence / Chandana Jayawardena .
  In: Hradec Economic Days 2012 [256 s.]. ISBN 978-80-7435-172-3 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2012. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. S. 90-95 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2012_2.pdf .
  article

  article