Search results

 1. Critical infrastructure and integrated protection / Dagmar Vidriková, Kamil Boc, Zdeněk Dvořák, David Řehák  Ostrava : The Association of Fire and Safety Engineering, 2017 . 172 stran . ISBN 978-80-7385-190-3 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Critical infrastructure and integrated protection

  book

 2. Discrete event dynamic system : the ultimate step-by-step guide : practical tools for self-assessment  [Brendale] : Art of Service, [2018] . 290 stran . ISBN 9780655346197 (brožováno) .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  book

  book

 3. Financial management in the segment of SMEs / Aleksandr Ključnikov  Praha : Wolters Kluwer, 2017 . 143 stran . ISBN 978-80-7552-585-7 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Financial management in the segment of SMEs

  book

 4. Financial strategy / edited by Janette Rutherford, Martin Upton and Devendra Kodwani . Chichester : Wiley, c2006 . xi, 479 s . ISBN 0-470-01655-8 .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Financial strategy

  book

 5. Identifying and managing project risk : essential tools for failure-proofing your project / Tom Kendrick . New York : AMACOM, 2009 . viii, 360 s . ISBN 978-0-8144-1340-1 (váz.) .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Identifying and managing project risk

  book

 6. Management accounting - risk and control strategy : strategic level / Paul M. Collier, Sam Agyei-Ampromah . Amsterdam : Elsevier, 2006 . 1 sv (na volných listech v pořadači) . ISBN 0-7506-8042-3 .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  book

  book

 7. Management rizik vzdělávacích projektů / autoři Ludvík Eger, Jiří Skalický, Jiří Vacek, Dana Egerová, Jarmila Ircingová, Martin Januška, Milan Jermář, Lenka Čechurová  Plzeň : Nava, 2013 . 158 stran . ISBN 978-80-7211-453-5 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Management rizik vzdělávacích projektů

  book

 8. Ovládání rizika : analýza a management / Milík Tichý . V Praze : C.H. Beck, 2006 . xxvi, 396 s . ISBN 80-7179-415-5 (váz.) .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Ovládání rizika

  book

 9. Practical techniques for effective project investment appraisal / Ralph Tiffin . London : Hawksmere, c1999 . 162 s . ISBN 1-854180-99-1 .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Practical techniques for effective project investment appraisal

  book

 10. Risk analysis : assessing uncertainties beyond expected values and probabilities / Terje Aven . Chichester : John Wiley & Sons, 2008 . x, 194 s . ISBN 978-0-470-51736-9 .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010