Search results

 1. After the collapse of communism : comparative lessons of transitions / edited by Michael McFaul, Kathryn Stoner-Weiss . New York : Cambridge University Press, 2010 . vii, 264 s . ISBN 978-0-521-15355-3 (brož.). ISBN 978-0-521-83484-1 (váz.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  book

  book

 2. Československé město včera a dnes: každodennost - reprezentace - výzkum / Slavomíra Ferenčuhová, Lucie Gačanová, Barbora Vacková (eds.) . Červený Kostelec : Pavel Mervart ; Brno : Masarykova univerzita, 2010 . 281 s . ISBN 978-80-87378-44-1 (Pavel Mervart : brož.). ISBN 978-80-210-5308-3 (Masarykova univerzita : brož.) . http://toc.nkp.cz/NKC/201102/contents/nkc20112161985_1.pdf .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Československé město včera a dnes: každodennost - reprezentace - výzkum

  book

 3. Die deutsche Nation im frühneuzeitlichen Europa : politische Ordnung und kulturelle Identität / herausgegeben von Georg Schmidt unter Mitarbeit Elisabeth Müller-Luckner  München : R. Oldenbourg Verlag, 2010 . xii, 344 stran . ISBN 978-3-486-59740-0 (vázáno) .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0010
  Die deutsche Nation im frühneuzeitlichen Europa

  book

 4. Genealogie als Denkform in Mittelalter und früher Neuzeit / herausgegeben von Kilian Heck und Bernhard Jahn  Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 2000 . viii, 264 stran . ISBN 3-484-35080-6 (vázáno) .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0010
  book

  book

 5. China's media and soft power in Africa : promotion and perceptions / edited by Xiaoling Zhang, Herman Wasserman, and Winston Mano . Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2016 . xi, 237 stran . ISBN 978-1-349-71377-6 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  book

  book

 6. Islamic law : theory and practice / edited by Robert Gleave & Eugenia Kermeli . London : I.B. Tauris, 2001 . vi, 248 s . ISBN 1-86064-652-2 (brož.) .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  book

  book

 7. Korpusová lingvistika Praha 2011. 1, InterCorp / František Čermák, ed. . Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2011 . 372 s . ISBN 978-80-7422-114-9 (brož.) : .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  Korpusová lingvistika Praha 2011

  book

 8. Korpusová lingvistika Praha 2011. 2, Výzkum a výstavba korpusů / František Čermák, ed. . Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2011 . 323 s . ISBN 978-80-7422-115-6 (brož.) : .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  Korpusová lingvistika Praha 2011

  book

 9. Korpusová lingvistika Praha 2011. 3, Gramatika a značkování korpusů / Vladimír Petkevič, Alexandr Rosen, eds. . Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2011 . 225 s . ISBN 978-80-7422-116-3 (brož.) : .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  Korpusová lingvistika Praha 2011

  book

 10. Návraty k dětství v české a slovenské literatuře : sborník z mezinárodní vědecké konference konané v Opavě 12.-13. září 2006 / redigoval Martin Tichý . Opava : Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav bohemistiky a knihovnictví, 2008 . 157 s . ISBN 978-80-7248-506-2 (brož.) . http://toc.nkp.cz/NKC/200906/contents/nkc20081849780_1.pdf .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  Návraty k dětství v české a slovenské literatuře

  book