Search results

 1. Pedagogická interakce a komunikace : sborník příspěvků z 3. celostátního semináře Hradec Králové 9. - 10. září 1991 / Tomáš Svatoš, Jiří Mareš eds. . Hradec Králové : Gaudeamus, 1992 . 130 s . ISBN 80-7041-720-X .   [3, currently available 3]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0300
  book

  book

 2. Testy a testování ve škole . Praha : Pedagogická fakulta UK, 1992 . 100 s .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  book

  book

 3. Vyučovací hodina . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984 . 236 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book