Search results

 1. Diagnostika vzťahovej väzby u detí = Diagnosis of attachment in children / Bibiána Barabasová, Markéta Rusnáková .
  In: Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové : Gaudeamus, 2016 [198 stran]. ISBN 978-80-7435-648-3. S. 85-96 . http://www.prohuman.sk/files/XII_Hradecke_dny_vedecky_sbornik.pdf .
  article

  article

 2. Hodnota rodičovstva z pohľadu mladých dospelých z detských domovov = The value parenting from the perspective of young adults in foster homes / Markéta Rusnáková, Mária Szaboóvá .
  In: Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce [724 s.]. ISBN 978-80-7435-359-8 (brož.) Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 554-560 .
  article

  article

 3. Informační šum při hledání a poskytování sociální opory / Luboš Hadaš .
  In: Mareš, Jiří. Sociální opora u dětí a dospívajících [151 s.]. Hradec Králové : Nucleus, 2001. ISBN 80-86225-19-4. S. 74-76 .
  article

  article

 4. Inkluzivní vzdělávání z pohledu rodičů dětí s postižením / Marie Vágnerová .
  In: Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenzie [370 s.]. Bratislava : Iris, 2012. ISBN 978-80-89256-89-1 (váz.). S. 62-72 .
  article

  article

 5. Kontakty rodičů a dětí / Marta Faberová, Iva Bartošová, Vladimír Fabera .
  In: Socialia 2000 [429 s.]. ISBN 80-7041-760-9 Socialia 2000. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. s. 91-96 : 1 graf, 5 tab. .
  article

  article

 6. Parental attitudes as a prognostic factor of destructive and constructive strategies of coping with young people in social conflict situations / Danuta Borecka-Biernat .
  In: Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce [724 s.]. ISBN 978-80-7435-359-8 (brož.) Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 679-695 .
  article

  article

 7. Pedagogický aspekt komunikace mezi rodiči a dětmi / Jerzy Kułaczkowski .
  In: Komunikace a handicap [491 s.]. ISBN 978-80-7435-161-7 (brož.) Komunikace a handicap. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 49-53 .
  article

  article

 8. Preparation of social workers to work with teachers in the field of family support in the context of the present uncertain in Ukraine / Olga Khyzhna, Olena Kondratyeva .
  In: Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [465 stran]. ISBN 978-80-7435-647-6. S. 268-273 .
  article

  article

 9. Proměny rodiny jako sociální instituce v digitální éře = Transformation the family as social institution in the digital age / Michal Panáček, Eva Žiaková .
  In: Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce (konference. Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013 [724 s.]. ISBN 978-80-7435-359-8 (brož.). S. 392-398 .
  article

  article

 10. Rodiče nadaných dětí v situacích pedagogického rozhodování = The parents of gifted children in situations of educational decision making / Stanislav Střelec, Lenka Frimlová .
  In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. V Ostravě: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016 [1 CD-ROM (110 stran)]. ISBN 978-80-7464-863-2. S. 73-83 .
  article

  article