Search results

 1. Gesto a výraz. Medzi poetikou a estetikou smrti v prozaickom texte = Gesture and expression. Between poetics and aesthetics of death in a prosaic text / Viera Žemberová .
  In: Kumšt (k) smrti z kulturologických priezorov. V Nitre : Univerzita Konštantína Filozofa, 2015 [251 s.]. ISBN 978-80-558-0849-9. S. 239-244 .
  article

  article

 2. Jazykovoje oformlenije perceptivnych obrazov v poezii serebrjanogo veka = Linguistic expression of perceptual images in the poetry of the Silver Age / Simona Koryčánková, Larisa Krjukova .
  In: Dialog kultur VIII. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [402 stran]. ISBN 978-80-7435-621-6. S. 70-77 .
  article

  article

 3. Komenského Listové do nebe ve světle soudobé poetiky / Josef Hubáček .
  In: Jan Amos Komenský [94 s.]. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1972. S. 15-22 .
  article

  article

 4. The poetics of picture books / Eva Preložníková .
  In: Children's literature in English at the turn of the Millennium [235 s.]. ISBN 80-7041-940-7 International Biennial Conference on Children's Literature in English. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. S. 73-85 .
  article

  article

 5. Tvůrčí interpretace básní / Jana Bednářová .
  In: Tvořivost učitele v primárním vzdělávání. V Liberci : Technická univerzita, 2008 [235 s.]. ISBN 978-80-7372-422-1 (brož.). S. 49-51 .
  article

  article