Search results

 1. Akademická příručka českého jazyka / Markéta Pravdová, Ivana Svobodová (eds.) . Praha : Academia, 2014 . 533 s . ISBN 978-80-200-2327-8 (váz.) . http://prirucka.ujc.cas.cz/ .   [3, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Katedra výtvarné revize0200
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Akademická příručka českého jazyka

  book

 2. Breviář praktické češtiny . Praha : Novinář, 1989 . 89 s .   [5, currently available 5]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0500
  book

  book

 3. Cvičení a úkoly ze skladby / Ludmila Zimová . V Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2009 . 104 s . ISBN 978-80-7414-120-1 (brož.) . http://toc.nkp.cz/NKC/201003/contents/nkc20092009551_1.pdf .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Cvičení a úkoly ze skladby

  book

 4. Cvičení a úkoly ze skladby / Ludmila Zimová . Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2001 . 110 s . ISBN 80-7044-390-1 .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 5. Cvičení z české mluvnice pro cizince / Alena Trnková . Praha : ISV nakladatelství, 1998 . 122 s . ISBN 80-85866-31-5 : .   [2, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Prezenčně1000
  Cvičení z české mluvnice pro cizince

  book

 6. Čas a modalita v češtině / Jarmila Panevová, Eva Benešová, Petr Sgall . Praha : Universita Karlova, 1971 . 169 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 7. Česká deklinace a konjugace pro cizince : tabulky a příklady / Helena Confortiová . Praha : Karolinum, 2005 . 111 s . ISBN 80-246-1006-X (brož.) : .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 8. Česká mluvnice a nauka o větách, hojnými úlohami mluvnickými a pravopisnými rozmnožená . V Praze : I.L. Kober, 1872 . 136 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 9. Česká stylistika . Praha : Academia, 1992 . 467s . ISBN 80-200-0020-8 : .   [2, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0110
  Česká stylistika

  book