Search results

 1. Odvozování e-learningových aplikací z druhu a teorie učení / Jiří Nikl .
  In: eLearning 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2009. s. 213-218 .
  article

  article

 2. Teorie vyučování mluvnici a pravopisu v období doznívání vlivu Felbigrovy Knihy metodní / Vladimír Ženatý .
  In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové [124 s.]. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1970. S. 3-14 .
  article

  article

 3. Vlastní jména v mluvnici češtiny Jana Václava Pohla / Vladimír Koblížek .
  In: Onomastika a škola. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Onomastika a škola 8. s. 435-442 .
  article

  article

 4. Word order and intonation in English and in Czech / Vladislav Smolka .
  In: Ways to Teaching and Learning. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Ways to Teaching and Learning. s. 110-115 .
  article

  article