Search results

 1. Archeologická databáze Čech : Archiv 3.0 : ADČ 2006 . Praha : Archeologický ústav AV ČR, 2006 . 1 CD-ROM .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  computer file

  computer file

 2. Archeologická databáze Čech : Archiv 3.0 : ADČ 2008 . Praha : Archeologický ústav AV ČR, [2006] . 1 CD-ROM .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  computer file

  computer file

 3. Archeologie zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku II [elektronický zdroj] = Archaeology of deserted medieval villages in the Rokycany - region (West Bohemia) II / Pavel Vařeka a autorský kolektiv . Plzeň : Západočeská univerzita, 2008 . 1 CD-ROM .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  computer file

  computer file

 4. Bestattungsritus des böhmischen Neolithikums (5500-4200 B.C.) : Gräber und Bestattungen der Kultur mit Linear-, Stichband- und Lengyelkeramik / Marie Zápotocká ; mit Beiträgen von Viktor Černý, Petr Velemínský und Slavomil Vencl . Praha : ARÚ AV ČR, 2006 . 1 CD-ROM . ISBN 80-86124-13-4 .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Bestattungsritus des böhmischen Neolithikums (5500-4200 B.C.)

  book

 5. Geofyzikálne metódy v archeológii : metódy nedeštruktívneho prieskumu / Ján Tirpák  Nitra : Archeologický ústav SAV ; Katedra archeológie, Filozofická fakulta UKF, 2010 . 1 CD-ROM (102 stran) . ISBN 978-80-89315-19-2 .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  book

  book

 6. Historical Archaeology in Central Europe / Natascha Mehler, editor  Rockville, M.D. : The Society for Historical Archaeology, 2013 . 1 online zdroj (419 stran) . ISBN 978-1-939531-02-5 .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  book

  book

 7. The phenomenon of Býčí Skála Cave : landscape, cave and mankind / Martin Golec  Olomouc : Palacký University Olomouc, Faculty of Arts, 2017 . 1 DVD-ROM (171 stran) . ISBN 978-80-87895-91-7 (1 DVD-ROM) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  The phenomenon of Býčí Skála Cave

  book