Search results

 1. Akulturacja protobrązowa schyłkowoneolitycznych społecności kultury ceramiki sznurowej na terenie Dolnego Nadodrza / Agnieszka Matuszewska, Marcin Szydłowski .
  In: Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. s. 157-164 .
  article

  article

 2. Ateliér kultury nálevkovitých pohárů na výrobu broušené industrie z kulmských surovin v Holasovicích, okr. Opava / Vratislav Janák, Antonín Přichystal .
  In: Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. s. 177-188 .
  article

  article

 3. Beware of the pick neolithic packet : poznámky k problému neolitizace / Miroslav Popelka .
  In: Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. s. 9-13 .
  article

  article

 4. Birituální pohřebiště a sídliště kultury zvoncovitých pohárů v Tuněchodech u Chrudimi (předběžná zpráva) / Radomír Tichý ... [et al.] .
  In: Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. s. 165-172 .
  article

  article

 5. Časně eneolitický příkop v Trubíně, okr. Beroun / Daniel Stolz .
  In: Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. s. 129-130 .
  article

  article

 6. Hradisko u Senorad: tehdy a teď : otázka vypovídací hodnoty starých archeologických sbírek na příkladu neolitické a eneolitické lokality z jihozápadní Moravy / Josef Kovář, Lenka Plšková .
  In: Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. s. 189-194 .
  article

  article

 7. Ivanovice na Hané - nové poznatky o nositelích kultury se šňůrovou keramikou na Moravě / Jan Kolář .
  In: Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. s. 147-152 .
  article

  article

 8. Jihozápadní část Moravské brány v době kultury s lineární keramikou / Zdeněk Schenk .
  In: Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. s. 211-243 .
  article

  article

 9. Mladší stupeň moravské malované keramiky na jihozápadní Moravě : rozbor keramických nálezů ze sídliště Výčapy I, okr. Třebíč a z hrobu ze Džbánic, okr. Znojmo / Jaromír Kovárník .
  In: Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. s. 71-76 .
  article

  article

 10. Nálezy moravské malované keramiky z Modřic, okr. Brno-venkov / Alena Hrbáčková .
  In: Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. s. 61-70 .
  article

  article