Search results

 1. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica. 29  Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012 . 317 stran . ISSN 0208-6034 .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  journal

  journal

 2. Archæologia historica  V Brně : Muzejní a vlastivědná společnost ; V Praze : Archeologický ústav Akademie věd České republiky, [1976]-  2011- Brno : Masarykova univerzita . ^^^svazků . ISSN 0231-5823 . https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/128132 .
  Archæologia historica

  journal

 3. Archaeologica Pragensia : archeologický sborník Muzea hlavního města Prahy  2002 Praha : Milan Čermák  Praha : Muzeum hlavního města Prahy, [1980]- . ^^^svazků . ISSN 0231-6390 .
  Archaeologica Pragensia

  journal

 4. Archeologické výzkumy v jižních Čechách . České Budějovice : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích . svazky . ISSN 0231-8237 .
  Archeologické výzkumy v jižních Čechách

  journal

 5. Archeologie západních Čech  V Plzni : Západočeské muzeum, p.o., 2010- . ^^^svazků . ISSN 1804-2953 .
  Archeologie západních Čech

  journal

 6. Bericht der Römisch-Germanischen Kommission . Berlin : Deutsches Archaologisches Institut, 1910- . svazky . ISSN 0341-9312 .
  journal

  journal

 7. Castellologica bohemica  Praha : Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 1989-  2000-2012? Praha : Archeologický ústav AV ČR : Společnost přátel starožitností  2014- Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni  2016- Praha ; Brno ; Uhřínov : Společnost přátel starožitností a Archia Praha ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, Archeologickým ústavem AV ČR, Brno a Villa Nova Uhřínov . ^^^sv . ISSN 1211-6831 . http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:af553b90-e5a5-11e3-8e46-5ef3fc9ae867. http://toc.nkp.cz/NKC/200912/contents/nkc20050184531_2.pdf .
  Castellologica bohemica

  journal

 8. Castrum Pragense  Praha : Archeologický ústav ČSAV, 1988- . ^^^svazků . ISSN 0862-6065 .
  Castrum Pragense

  journal

 9. Contributions in new world archaeology . Kraków : "Secesja", 1977- . ^^^ svazky . ISSN 2080-8216 .
  journal

  journal

 10. Muzeum a současnost . Roztoky u Prahy : Středočeské muzeum, 1977-1985 . 8 sv . ISSN 0231-5947 . http://krameriusndk.nkp.cz/search/handle/uuid:b93cbcc0-154d-11e7-94e5-001018b5eb5c .
  journal

  journal