Search results

Records found: 27  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^hk_us_auth 0009042 xcla^"
 1. CAE simulace ve výuce strojírenských předmětů / Karel Dvořák .
  In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2011 [214 s.]. ISBN 978-80-7435-153-2 (brož.) E-learning 2011. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 107-112 : 3 obr. .
  article

  article

 2. Investment games and simulators in the Czech Republic / Libuše Svobodová .
  In: Hradec Economic Days 2012 [256 s.]. ISBN 978-80-7435-172-3 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2012. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. S. 193-197 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2012_2.pdf .
  article

  article

 3. Jak počítačovou simulací překonat limity mentálních modelů / Stanislava Mildeová .
  In: Lidské systémy [174 s.]. ISBN 80-86771-08-3 (brož.) Lidské systémy. Hradec Králové : Miloš Vognar - M&V, 2004. s. 98-106 : 6 obr. .
  article

  article

 4. Kreativní propojení objektových technologií pro tvorbu výukových biomedicínských simulátorů / Jiří Kofránek, Marek Mateják, Pavol Privitzer .
  In: Objekty 2009 [xiv, 328 s.]. ISBN 978-80-7435-009-2 (brož. : neprodejné) Objekty 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 1-21 : il. .
  article

  article

 5. Model of carrying capacity - system dynamics in NetLogo and Stella / Kamila Olševičová, Richard Cimler, Hana Tomášková, Alžběta Danielisová .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Economic Days 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [468 s.]. ISBN 978-80-7435-370-3 (brož.). S. 117-123 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_5.pdf .
  article

  article

 6. Nové prístupy k vyučovaniu automatizácie a elektrotechniky / Fedor Lepiš, Ján Pavlovkin, Mária Volníková .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 91-97 : il. .
  article

  article

 7. Počítačové simulace fázových rovnováh v ocelích / Zdeněk Hodis, Jiří Sopoušek .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [29 s.]. ISSN 1214-0554. ISBN 978-80-7435-014-6 (brož.) Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 14 .
  article

  article

 8. Posouzení efektivnosti a robustnosti učící se organizace pomocí multiagentové simulace jejích vnitřních procesů = Evaluation of effectiveness and robustness of the learning organization by multiagent simulation of its internal processes / Michal Sláma, Richard Cimler .
  In: Hradecké ekonomické dny 2013 [369 s.]. ISBN 978-80-7435-250-8 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2013. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 183-189 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2013_2.pdf .
  article

  article

 9. Použití simulační hry ve výuce ekonomie firmy = Use of the simulation game in business economics lessons / Alexandra Dvořáčková .
  In: Alternativní metody výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. 6. ročník konference Alternativní metody výuky 2008. s. 15 .
  article

  article

 10. Príspevok k matematickému modelovaniu a počítačovej simulácii vo výskume a výučbe niektorých problémov teórie elektrických obvodov / Milan Bernát .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [258 s.]. ISBN 80-7041-424-3 Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. s. 245-246 .
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.