Search results

 1. Aktuální otázky vysokoškolské přípravy pedagogických pracovníků = Aktual'nyje voprosy vuzovskoj podgotovki pedagogičeskich kadrov = Aktuálne otázky vysokoškolskej prípravy pedagogických pracovníkov : 55 let vysokoškolského vzdělávání v Ústeckém kraji / [editoři Pavel Doulík, Jiří Škoda] . Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta UJEP, 2009 . 352 s . ISBN 978-80-7414-193-5 (Univerzita J.E. Purkyně : váz.). ISBN 978-5-87846-692-9 (Vladimirskij gosudarstvennyj gumanitarnyj universitet : váz.). ISBN 978-80-8083-909-3 (Univerzita Mateja Bela : váz.) . http://toc.nkp.cz/NKC/201004/contents/nkc20092023621_1.pdf .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Aktuální otázky vysokoškolské přípravy pedagogických pracovníků

  book

 2. Didaktika v pregraduální přípravě učitelů a její vztah k praxi : sborník příspěvků z celostátní konference s mezinárodní účastí, konané dne 25.5.2004 na PdF UHK v Hradci Králové / editor Jana Doležalová . Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 . 112 s . ISBN 80-7041-211-9 .   [2, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Prezenčně1000
  book

  book

 3. Hra je krásnou přípravou k vážným věcem : sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí : 27.3.-28.3.2014, Hradec Králové / [editorka Vladimíra Hornáčková] . Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 . 104 s . ISBN 978-80-7435-390-1 (brož.) .   [2, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Prezenčně1000
  Hra je krásnou přípravou k vážným věcem

  book

 4. IATEFL : proceedings of the teacher training symposium Teacher training in a climate of change, 29th-30th August 1997 / editor: Eva Tandlichová . Bratislava : Peter Mačura, 1997 . 102 s . ISBN 80-88901-06-5 (brož.). ISBN 80-88901-08-1 .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 5. Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 3 : rámcové vzdělávací programy : sborník z konference, Srní 2007 : [26.-28. dubna 2007 / editor sborníku Karel Rauner] . V Plzni : Západočeská univerzita, 2007 . 252 s . ISBN 978-80-7043-603-5 .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 6. Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 4 : moderní prostředky a metody výuky fyziky : sborník z konference, Srní 2009 / [editor sborníku Karel Rauner] . V Plzni : Západočeská univerzita, 2009 . 247 s . ISBN 978-80-7043-785-8 (brož.) .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  book

  book

 7. Pedagogická diagnostika a evaluace 2016 : sborník příspěvků XII. ročníku mezinárodní konference Pedagogická diagnostika a evaluace 2016 : Ostravice 20.10.-21.10.2016 / editoři: Josef Malach, Gabriela Matýsková  V Ostravě : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016 . 1 CD-ROM (110 stran) . ISBN 978-80-7464-863-2 : .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Pedagogická diagnostika a evaluace 2016

  book

 8. Vývoj, proměny a možnosti primárního vzdělávání : sborník příspěvků k životnímu jubileu doc. PhDr. Marty Faberové, CSc. / Martin Skutil (ed.) . Hradec Králové : Gaudeamus, 2009 . 104 s . ISBN 978-80-7041-707-2 (brož.) .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  Vývoj, proměny a možnosti primárního vzdělávání

  book