Search results

 1. Adobe Dreamweaver / Hana Šafránková .
  In: E-learning 2007. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2007. s. 143-148 .
  article

  article

 2. Aktuálny stav ďalšieho vzdelávania učiteľov na Slovensku / Babiaková Simoneta .
  In: Příprava učitelů primárního vzdělávání. Hradec Králové, 2005. Příprava učitelů primárního vzdělávání. s. 18-20 .
  article

  article

 3. Alternativní přístup k tvorbě e-learningového kurzu "Pedagogika pro učitele - modul B" / Dagmar Čábalová .
  In: E-learning 2007. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2007. s. 29-36 .
  article

  article

 4. Aplikace informačních a komunikačních technologií v pregraduální přípravě učitelů chemie a fyziky / Libor Koníček, Dana Kričfaluši, Erika Mechlová .
  In: Kybernetické modely ve vzdělávání a v mezilidské komunikaci [405 s.]. ISBN 80-7041-280-1 (kroužková vazba) Kybernetické modely ve vzdělávání a v mezilidské komunikaci. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. S. 336-341 .
  article

  article

 5. The appropriation of information and communication technology by pre-service teachers of mathematics and oral learning / Michel Beaudoin .
  In: Proceedings of the 8th International Conference on Technology in Mathematics Teaching [x, 46 s. + 1 CD-ROM]. ISBN 978-80-7041-285-5 (brož.) International Conference on Technology in Mathematics Teaching. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. s. 3 .
  article

  article

 6. The concept of in-service training for the long-life learning in the companies / Boris Aberšek, Metka Kordigel Aberšek .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [29 s.]. ISSN 1214-0554. ISBN 978-80-7435-014-6 (brož.) Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 6 .
  article

  article

 7. Connecting mathematical concepts to real-world application : using digital cameras in teacher education courses / Brian Sharp .
  In: Proceedings of the 8th International Conference on Technology in Mathematics Teaching [x, 46 s. + 1 CD-ROM]. ISBN 978-80-7041-285-5 (brož.) International Conference on Technology in Mathematics Teaching. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. S. 44-45 .
  article

  article

 8. Creating e-portfolio to collect and present the evidence of preservice teachers’ content knowledge and pedagogical content knowledge growth at the secondary level / Agida Gabil Manizade, Megan Che .
  In: Proceedings of the 8th International Conference on Technology in Mathematics Teaching [x, 46 s. + 1 CD-ROM]. ISBN 978-80-7041-285-5 (brož.) International Conference on Technology in Mathematics Teaching. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. s. 15-16 .
  article

  article

 9. Čiastkové výsledky výskumu úrovne učiteľských kompetencií študentov učiteľstva / Ján Bajtoš ... [et al.] .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [29 s.]. ISSN 1214-0554. ISBN 978-80-7435-014-6 (brož.) Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 7 .
  article

  article

 10. Didaktické aspekty využití moderních technologií v přípravě budoucích učitelů = Didactics aspects of use of modern technology in teacher training / Nataša Mazáčová .
  In: Alternativní metody výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. 7. ročník mezinárodní konference Alternativní metody výuky 2009. s. 36 .
  article

  article