Search results

 1. Algebra a teoretická aritmetika / Jiří Rachůnek. 1 . Olomouc : Univerzita Palackého, 1988 . 190 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 2. Algebra a teoretická aritmetika. 1. díl . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983 . 278 s .   [2, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0110
  book

  book

 3. Algebra a teoretická aritmetika. 2. díl . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1985 . 258 s .   [6, currently available 6]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0600
  book

  book

 4. Algebra a teoretická aritmetika : sbírka příkladů. 3. část, Základy algebry . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1993 . 136 s . ISBN 80-7066-717-6 : .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Algebra a teoretická aritmetika

  book

 5. Aritmetika a algebra pro pedagogické fakulty / Karel Hruša, Zbyněk Dlouhý. 1, Aritmetika . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1964 . 307 s .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  book

  book

 6. Cvičení z elementární aritmetiky a elementární geometrie / Vilma Novotná. 1. část . Ostrava : Pedagogická fakulta, 1991 . 293 s .   [32, currently available 29, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK02920
  Prezenčně1000
  book

  book

 7. Cvičení z elementární aritmetiky a elementární geometrie. 2. část . Pedagogická fakulta, 1991 . 115 s . ISBN 80-7042-039-1 : .   [48, currently available 44, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK04420
  Prezenčně2000
  Cvičení z elementární aritmetiky a elementární geometrie

  book

 8. Kapitoly o celých číslech / Jan Kopka . V Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2004 . 89 s . ISBN 80-7044-562-9 (brož.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 9. Posloupnosti a řady : matematická analýza, teoretická aritmetika / Marie Kubínová, Jarmila Novotná . Praha : Karolinum, 1997 . 169 s . ISBN 80-7184-564-7 .   [5, currently available 2, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0210
  Prezenčně2000
  Posloupnosti a řady

  book

 10. Sbírka příkladů z algebry a teoretické aritmetiky / Fr. Zelinka . Hradec Králové : Pedagogická fakulta, 1981 . 190 s .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  book

  book