Search results

 1. Rating  3/5, rated 6x
  African-American English : structure, history, and use / edited by Salikoko S. Mufwene ... [et al.] . London : Routledge&Kegan Paul, 1998 ; New York . xiii, 314 s . ISBN 0-415-11733-X .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  African-American English

  book

 2. Aspekty dialektu / Jan Chaloupek . Brno : Univerzita J.E. Purkyně, 1971 . 134s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 3. Atlas zur Aussprache des Schriftdeutschen in der Bundesrepublik Deutschland / Werner König. Band 2., Tabellen und Karten . Ismaning : Hueber, 1989 . 332 s . ISBN 3-19-001416-7 : .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Sklad 10100
  book

  book

 4. Atlas zur Aussprache des Schriftdeutschen in der Bundesrepublik Deutschland / Werner König. Band 1, Text Sprachen der Welt . Ismaning : Hueber, 1989 . 173 s . ISBN 3-19-001415-9 .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Sklad 10100
  book

  book

 5. Auplný literaturnj létopis, čili, Obraz slowesnosti Slowanůw nářečj českého w Čechách, na Moravě, w Uhřjch atd., od léta 1825 až do léta 1837 1/4 = Polnaja literaturnaja l'etopis', ili obraz' slovesnosti slavjan' nar'čija českago / sepsal a na swé útraty wydal J.W.J. Michl . W Praze : J.W.J. Michl, 1839 . vi, 353 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 6. Aventures et mésaventures des langues de France / Henriette Walter ; préface de Jean Pruvost  Paris : Honoré Champion, 2012 . 287 stran . ISBN 978-2-7453-2339-2 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 7. Aventures et mésaventures des langues de France / Henriette Walter  Nantes : Éditions du Temps, 2008 . 287 stran . ISBN 978-2-8427-4466-3 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 8. Bärndütsch : eine Sammlung von Mundarttexten für die Schüler der obern Klassen . Bern : Staatlicher Lehrermittelverlag, 1979 . 295 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 9. Běžně mluvený jazyk osídlenců z Moravy v českém pohraničí severozápadním . Ústí nad Labem : Okresní archiv, 1971 . 24 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 10. Česká nářečí jihozápadní : studie jazykově zeměpisná. Část 2 Česká nářečí . Praha : Academia, 1976 . 184 s .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  book

  book