Search results

 1. 15 urokov po russkoj morfologii / Dagmar Brčáková, Veronika Mistrová, Jitka Stiessová . Praha : Karolinum, 1997 . 176 s . ISBN 80-7184-396-2 : .   [7, currently available 6, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0600
  Prezenčně1000
  15 urokov po russkoj morfologii

  book

 2. 15 urokov po russkoj morfologii . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986 . 191 s .   [56, currently available 52, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK05220
  Prezenčně2000
  book

  book

 3. Cvičebnice ruské gramatiky : 12 000 příkladů s řešením na protější straně / Mistrová Veronika, Danuše Oganesjanová, Jelena Tregubová . Praha : Polyglot, 2004 . 569 s . ISBN 80-86195-29-5 .   [15, currently available 12, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK01210
  Prezenčně2000
  Cvičebnice ruské gramatiky

  book

 4. Cvičení a úlohy z ruského pravopisu . Praha : Karolinum, 1995 . 126 s . ISBN 80-7066-219-0 .   [15, currently available 13, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK01300
  Prezenčně2000
  Cvičení a úlohy z ruského pravopisu

  book

 5. Cvičení z ruské syntaxe / Bedřich Česal, Ema Vyčichlová. I, Věta jednoduchá . Plzeň : Západočeská univerzita, 2002 . 156 s . ISBN 80-7082-906-0 .   [60, currently available 52, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK05270
  Prezenčně1000
  book

  book

 6. Cvičení z ruské syntaxe / Bedřich Česal, Ema Vyčichlová. II, Souvětí . V Plzni : Západočeská univerzita, 2008 . 103 s . ISBN 978-80-7043-643-1 (brož.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Cvičení z ruské syntaxe

  book

 7. Fonetika russkogo jazyka . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987 . 161 s .   [9, currently available 9]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0900
  book

  book

 8. Gramatický proseminář / Jiřina Svobodová . Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2010 . 86 s . ISBN 978-80-7043-873-2 (brož.) : .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Gramatický proseminář

  book

 9. Gramatický seminář / Jiřina Svobodová . Plzeň : Západočeská univerzita, 2000 . 89 s . ISBN 80-7082-660-6 : .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Gramatický seminář

  book

 10. Klíč ke Sbírce cvičení k ruské gramatice / Milan Balcar . Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996 . 78 s . ISBN 80-7079-235-3 : .   [6, currently available 6]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0600
  Klíč ke Sbírce cvičení k ruské gramatice

  book