Search results

 1. Příspěvky k rozvoji komprehenzívní speciální pedagogiky / Šándorová Zdenka a kol.  Hradec Králové : Gaudeamus, 2002 . 78 stran . ISBN 80-7041-976-8 (brožováno) .   [5, currently available 3, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0300
  Prezenčně2000
  book

  book

 2. Somatopedické minimum / Marie Renotiérová . Olomouc : Univerzita Palackého, 2003 . 87 s . ISBN 80-244-0532-6 .   [5, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0130
  Prezenčně1000
  Somatopedické minimum

  book

 3. Vybrané kapitoly z uceleného systému rehabilitace / Jiří Jankovský, Jan Pfeiffer, Olga Švestková . České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2005 . 103 s . ISBN 80-7040-826-X (brož.) .   [20, currently available 17, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK01720
  Prezenčně1000
  Vybrané kapitoly z uceleného systému rehabilitace

  book

 4. Základy komprehenzivní a integrativní speciální pedagogiky raného věku : učební texty pro studující speciální pedagogiky / Zdenka Šándorová  Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 . 121 stran . ISBN 80-7041-259-3 (brožováno) .   [5, currently available 2, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0210
  Prezenčně2000
  Základy komprehenzivní a integrativní speciální pedagogiky raného věku

  book

 5. Základy komprehenzivní speciální pedagogiky / Ján Jesenský  Hradec Králové : Gaudeamus, 2000 . 275 stran . ISBN 80-7041-196-1 (brožováno) .   [31, currently available 18, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK018110
  Prezenčně2000
  Základy komprehenzivní speciální pedagogiky

  book