Search results

 1. Alternativní komunikace, cesta ke vzdělávání těžce zdravotně postižených dětí [elektronický zdroj] / Libuše Kubová . [Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Středisko Augustin, 2014] . https://augustin1.uhk.cz/Kubova_Libuse_Alternativni_komunikace_cesta/kniha.zip .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 2. Asistence lidem s postižením a znevýhodněním [elektronický zdroj] : praktický průvodce pro osobní a pedagogické asistenty / Iva Uzlová . [Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Středisko Augustin, 2014] . https://augustin1.uhk.cz/Uzlova_Iva_Asistence_lidem/kniha.zip .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 3. Dítě s narušenou komunikační schopností ve škole [elektronický zdroj] / Petra Bendová . [Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Středisko Augustin, 2015] . https://augustin1.uhk.cz/Bendova_Petra_Dite_s_narusenou/kniha.zip .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 4. Integrace zrakově a kombinovaně postižených žáků [elektronický zdroj] : sborník příspěvků z kurzu Pokračující kurz pro učitele vzdělávající integrované zrakově postižené dítě na ZŠ v Olomouckém kraji / Veronika Růžičková (ed.) . [Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Středisko Augustin, 2014] . https://augustin1.uhk.cz/Stoklasova_Veronika_Integrace_zrakove/kniha.zip .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 5. Lehké mozkové dysfunkce [elektronický zdroj] / Marie Černá a kolektiv . [Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Středisko Augustin, 2015] . https://augustin1.uhk.cz/Cerna_Marie_Lehke_mozkove_dysfunkce/kniha.zip .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 6. Psychologie sluchově postižených ve školní praxi [elektronický zdroj] / Zoja Šedivá . [Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Středisko Augustin, 2015] . https://augustin1.uhk.cz/Sediva_Zoja_Psychologie_sluchove_postizenych/kniha.zip .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 7. Somatopedické minimum [elektronický dokument] / Marie Renotiérová . [Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Středisko Augustin, 2014] . https://augustin1.uhk.cz/Renotierova_Marie_Somatopedicke_minimum/kniha.zip .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 8. Specifika výchovy, vzdělávání a celoživotní podpory lidí s Aspergerovým syndromem [elektronický zdroj] / Věra Čadilová, Zuzana Žampachová, a kol. . [Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Středisko Augustin, 2015] . https://augustin1.uhk.cz/Cadilova_Vera_Specifika_vychovy_lidi/kniha.zip .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 9. Specifika vzdělávání dětí, žáků a studentů s Aspergerovým syndromem [elektronický zdroj] / Věra Čadilová, Zuzana Žampachová . [Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Středisko Augustin, 2014] . https://augustin1.uhk.cz/Cadilova_Vera_Specifika_vzdelavani_deti/kniha.zip .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 10. Střední vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra [elektronický zdroj] / Věra Čadilová, Zuzana Žampachová . [Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Středisko Augustin, 2015] . https://augustin1.uhk.cz/Cadilova_Vera_Stredni_vzdelavani_zaku/kniha.zip .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book