Search results

 1. Antropometrické vyšetření dětí s dětskou mozkovou obrnou / Lucie Kožantová ... [et al.] .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 200-202 .
  article

  article

 2. Biomedicínsky komponent v komplexe úvah o efektívnosti inkluzívnej - integrovanej edukácie / Judita Slezáková, Terézia Harčaríková .
  In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014 [198 s.]. ISBN 978-80-7464-659-1 (brož.). S. 166-173 .
  article

  article

 3. Denný stacionár ako prevencia exklúzie / Andrea Juhásová .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Proměny klienta služeb sociální práce. s. 184-187 .
  article

  article

 4. Děti s postižením v MŠ / Pavel Zikl .
  In: Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. s. 175-179 .
  article

  article

 5. Dítě s kombinovaným postižením v ZŠ / Pavel Zikl .
  In: Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. s. 55-56 .
  article

  article

 6. Dôstojnosť verzus úžitková hodnota žiaka s postihnutím a spôsoby jej presadzovania / Adam Mikrut .
  In: Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenze [370 s.]. Bratislava : IRIS, 2012. ISBN 978-80-89256-89-1 (váz.). S. 24-37 .
  article

  article

 7. Edukace hluchoslepých v neškolských zařízeních / Ilona Ireinová .
  In: Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia [310 s.]. ISBN 80-7041-041-8 Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 156-169 : 12 grafů, 4 tab. .
  article

  article

 8. Hra jako prostředek poznání a pochopení osobnosti dítěte se sluchovým postižením / Věra Kotková, Iva Doubková .
  In: Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. s. 153-164 .
  article

  article

 9. Inklusivní tělesná výchova ve 21. století / Krista Halamíčková .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Zdravotně postižení - programy pro 21. století. s. 381-386 : 1 tb. .
  article

  article

 10. Inkluzivní vzdělávání z pohledu rodičů dětí s postižením / Marie Vágnerová .
  In: Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenze [370 s.]. Bratislava : IRIS, 2012. ISBN 978-80-89256-89-1 (váz.). S. 62-72 .
  article

  article