Search results

 1. Kognice a prožitky jako téma současného života = Cognition and experience as a topic of contemporary life / Jiří Šípek .
  In: Kognice 2008. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Kognice 2008. s. 306-310 .
  article

  article

 2. Koloběžkou po Evropě [elektronický zdroj] = Around the Europe on the no motor scooter / Michal Půža .
  In: Sborník referátů z 2. doktorandské konference Katedry rekreologie a cestovního ruchu FIM UHK [1 elektronický optický disk (CD-ROM)]. ISBN 978-80-7041-527-6 (CD-ROM) Univerzita Hradec Králové. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 40 .
  article

  article

 3. Prediktory subjektívnej pohody / Helmut Bley .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Vývoj, proměny a možnosti primárního vzdělávání. s. 63-69 : 1 tb. .
  article

  article

 4. Proaktivní zvládání psychické zátěže a stresu / Stanislav Pelcák .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Sociální práce a sociální služby. s. 44-53 .
  article

  article

 5. Prožitek ve vztahu k pohybovým aktivitám a sportovnímu managementu [elektronický zdroj] = Experience in context of movement activities and sport management / Jiří Šípek .
  In: Sborník referátů z III. konference Lidé v pohybu na téma: Sportovně rekreační aktivity v cestovním ruchu [1 CD-ROM]. ISBN 978-80-7435-046-7 Lidé v pohybu. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 21-23 .
  article

  article

 6. Základní poznatky o emoční inteligenci / Věra Machalová .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Aktuální otázky psychologie učitele. s. 45-60 .
  article

  article