Search results

 1. Etické otázky výskumu v sociálnej práci / Elena Ondrušková .
  In: Etika sociální práce [488 s.]. ISBN 978-80-7435-037-5 (brož.) Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 262-269 : 2 tab. .
  article

  article

 2. Etické problémy sociálního výzkumu v sociální práci / Josef Zita .
  In: Etika sociální práce [488 s.]. ISBN 978-80-7435-037-5 (brož.) Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 270-282 .
  article

  article

 3. Etika vo výskume sociálnej práce / Veronika Hanzalíková .
  In: Etika sociální práce [488 s.]. ISBN 978-80-7435-037-5 (brož.) Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 255-261 .
  article

  article

 4. Monoparentální rodina s těžce postiženým dítětem / Alexandra Žilková, Josef Zita .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Proměny klienta služeb sociální práce. s. 251-260 .
  article

  article

 5. Nestátní sociální služby pro rodiny - sonda ve vybraných krajích ČR / Hana Pazlarová, Oldřich Matoušek .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Proměny klienta služeb sociální práce. s. 225-233 .
  article

  article

 6. Osamocení člověka na počátku informační společnosti / Karolína Saková .
  In: Socialia 2006. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Socialia 2006. s. 19-23 .
  article

  article

 7. Osobní pohoda ve dvou historicky rozdílných sociálních skupinách - u občanů České republiky a USA / Jan Lašek, Renata Kysilková .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Proměny klienta služeb sociální práce. s. 214-218 .
  article

  article

 8. Postmodernismus v sociální práci / Miroslav Kappl .
  In: Možnosti sociální práce na počátku 21. století. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2005. Možnosti sociální práce na počátku 21. století. s. 53-68 .
  article

  article

 9. Postoje absolventů devátých tříd ke vzdělání / Václav Bělík .
  In: Socialia 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Socialia 2004. s. 257-260 .
  article

  article

 10. Psychosociální specifika romských dětí a mládeže / Markéta Elichová .
  In: Socialia 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Socialia 2004. s. 268-272 .
  article

  article