Search results

 1. (Ne)kompetentní reforma, (ne)kompetentní učitel, (ne)kompetentní společnost / Karel Rýdl .
  In: Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy. s. 8-11 .
  article

  article

 2. Analysis of the natural science curricula in compulsory 9-year primary school in Slovenia / Nika Golob .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Integration in science and technical education. s. 45-49 .
  article

  article

 3. Aspekty vývoje inkluzivní školy / Miroslava Bartoňová, Marie Vítková .
  In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014 [198 s.]. ISBN 978-80-7464-659-1 (brož.). S. 6-9 .
  article

  article

 4. Bezpečnost a ochrana zdraví v systému vzdělávání základní školy / Čestmír Serafín, Melanie Feszterová .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [29 s.]. ISSN 1214-0554. ISBN 978-80-7435-014-6 (brož.) Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 25 .
  article

  article

 5. Curricular stages of critical thinking implementation in pregradual social workers training II / Beáta Balogová, Lenka Kvašňáková, Denisa Šoltésová .
  In: Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové : Gaudeamus, 2016 [198 stran]. ISBN 978-80-7435-648-3. S. 53-61 . http://www.prohuman.sk/files/XII_Hradecke_dny_vedecky_sbornik.pdf .
  article

  article

 6. Curriculum for engineering pedagogy studies on master level at Tallinn University of technology / Tiia Rüütmann, Jüri Vanaveski .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 137-140 .
  article

  article

 7. Fairy tale curriculum and education for tolerance between nations on the primary level of education / Metka Kordigel Aberšek .
  In: Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. s. 43-44 .
  article

  article

 8. Grant ESF "Restrukturace oboru a inovace curricul studijního oboru Rekreologie" a jeho dopad na utváření studijních programů KRCR FIM UHK / Bohumil Půža .
  In: Univerzita Hradec Králové. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sborník referátů z 1. doktorandské konference KRCR FIM UHK. s. 13-19 .
  article

  article

 9. Hodnocení a kurikulární reforma / Robert Čapek .
  In: Hodnocení v profesi učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Hodnocení v práci učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. s. 43-46 .
  article

  article

 10. Klíčová kompetence s kulturními, uměleckými či estetickými aspekty a její pojetí či absence v kurikulech ČR a SR / Libuše Černá .
  In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. V Ostravě: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016 [1 CD-ROM (110 stran)]. ISBN 978-80-7464-863-2. S. 55-63 .
  article

  article