Search results

 1. The adoption and use of ERP systems in small-medium and large companies / Domenico Consoli .
  In: Hradec Economic Days 2012 [256 s.]. ISBN 978-80-7435-172-3 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2012. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. S. 31-36 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2012_2.pdf .
  article

  article

 2. BPM a informační technologie = BPM and information technology / Štěpán Vacek .
  In: Hradecké ekonomické dny 2010 [277 s.]. ISBN 978-80-7435-041-2 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 206-209 : 1 obr. . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2010_II.pdf .
  article

  article

 3. Business intelligence & corporate performance management / Michal Kökörčený .
  In: IMEA 2009 [212 s.]. ISBN 978-80-7041-851-2 (brož.) IMEA 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 59-64 : il. .
  article

  article

 4. Business modelování a jeho význam pro efektivní implementaci informačního systému / Josef Myslín .
  In: Objekty 2009 [xiv, 328 s.]. ISBN 978-80-7435-009-2 (brož. : neprodejné) Objekty 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 282-292 : il. .
  article

  article

 5. Datové sklady a jejich využití pro informační a znalostní management / Jiří Měřínský .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Management znalostí a eLearning: dvě strany jedné mince. s. 73-77 .
  article

  article

 6. Enterprise content management / Pavel Fotijev, Ivo Kuřitka .
  In: Sborník abstraktů z 6. ročníku doktorandské konference IMEA 2006 [83 s. + 1 CD-ROM]. ISBN 80-7041-164-3 IMEA 2006. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. s. 23 .
  article

  article

 7. Informačný systém v malom a strednom podniku - doležitosť výberu / Juraj Rákoš .
  In: Sborník abstraktů z 6. ročníku doktorandské konference IMEA 2006 [83 s. + 1 CD-ROM]. ISBN 80-7041-164-3 IMEA 2006. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. s. 37 .
  article

  article

 8. Kritéria implementace logistického informačního systému = Criteria for implementation of logistics information systém [sic] / Šárka Čemerková, Marta Wilczková .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [470 s.]. ISBN 978-80-7435-366-6 (brož.). S. 146-150 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_1.pdf .
  book

  book

 9. Logistický audit podnikového informačního systému = Logistic audit of business information system / Petr Vlček .
  In: Hradecké ekonomické dny 2011 [405 s.]. ISBN 978-80-7435-100-6 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2011. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 391-394 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2011_1.pdf .
  article

  article

 10. Methods for justification and assessment of enterprise information portals : review and implications / Michal Krčál .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Ekonomic Days 2014 [461 s.]. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-369-7 (brož.). S. 350-356 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_4.pdf .
  article

  article