Search results

 1. Aplikace umělé inteligence, kognitivní vědy a informačních a komunikačních technologií v udržitelném cestovním ruchu / Josef Zelenka, Martina Pásková, Martina Husáková . Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 . 338 s . ISBN 978-80-7435-536-3 (brož.) .   [200, currently available 194, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK019440
  Prezenčně2000
  Aplikace umělé inteligence, kognitivní vědy a informačních a komunikačních technologií v udržitelném cestovním ruchu

  book

 2. Apuntes de metodología de la investigación en turismo / dirección Amparo Sancho Pérez ; colaboración Bernardí Cabrer Borrás, Gregorio García Mesanat, Juan Manuel Perez Mira . Madrid : Organizacion mundial del turismo, 2001 . vi, 341 s . ISBN 92-844-0488-6 (brož.) .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  book

  book

 3. Cestovní ruch a Evropská unie / Ľudmila Novacká . Praha : Univerzita Jana Amose Komenského, 2011 . 128 s . ISBN 978-80-7452-016-7 (brož.) .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  Cestovní ruch a Evropská unie

  book

 4. Cestovní ruch : vývoj, organizace a řízení / Miroslav Čertík a kolektiv autorů . Praha : OFF, 2001 . 352 s . ISBN 80-238-6275-8 (váz.) : .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Cestovní ruch

  book

 5. Consumer behaviour in tourism / John Swarbrooke and Susan Horner . Oxford : Butterworth-Heinemann, 2007 . ix, 428 s . ISBN 978-0-7506-6735-7 (brož.) .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
 6. Contemporary issues in tourism development / edited by Douglas G. Pearce and Richard W. Butler . London : Routledge, 1999 . x, 277 s . ISBN 0-415-27167-3 (brož.). ISBN 0-415-20691-X (váz.) .   [2, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Prezenčně1000
  Contemporary issues in tourism development

  book

 7. Contemporary tourism : an international approach / Chris Cooper and C. Michael Hall . Oxford : Elsevier, 2008 . xv, 377 s . ISBN 978-0-7506-6350-2 .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
 8. Critical issues in tourism : a geographical perspective / Gareth Shaw and Allan M. Williams . Malden : Blackwell, 2002 . xvii, 371 s . ISBN 0-631-22414-9 .   [3, currently available 0, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Prezenčně2000
  Critical issues in tourism

  book

 9. Cultural Attractions and European tourism / edited by Greg Richards . New York : CABI, c2001 . x, 259 s . ISBN 0-85199-440-7 .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Cultural Attractions and European tourism

  book

 10. Empowerment for sustainable tourism development / Trevor H.B. Sofield . Bingley : Emerald, c2003 . x, 401 s . ISBN 0-08-043946-2 (váz.) .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Empowerment for sustainable tourism development

  book