Search results

 1. Česká gastronomie v kontextu kulinářské turistiky [elektronický zdroj] = Czech cuisine in the context of culinary tourism / Michal Trousil .
  In: Sborník referátů z 2. doktorandské konference Katedry rekreologie a cestovního ruchu FIM UHK [1 elektronický optický disk (CD-ROM)]. ISBN 978-80-7041-527-6 (CD-ROM) Univerzita Hradec Králové. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 76-84 .
  article

  article

 2. Financování rozvoje turismu v regionech ČR s návazností na strategické dokumenty = Financing of tourism development inthe [sic] Czech regions with the connection on strategic plans / Lucie Plzáková .
  In: Hradecké ekonomické dny 2013 [369 s.]. ISBN 978-80-7435-250-8 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2013. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 104-110 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2013_2.pdf .
  article

  article

 3. Geotourism in Poland - development and examples of various geotourism attractions / Jadwiga Wójcik, Anna Chrobak .
  In: Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu (konference. Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [89 s.]. ISBN 978-80-7435-537-0 (brož.). S. 17-26 .
  article

  article

 4. Možnosti pozitivního vlivu imigrantů na rozvoj cestovního ruchu = Possibilities of positive effects of immigrants on the tourism development / Michal Trousil .
  In: Hradecké ekonomické dny 2011 [405 s.]. ISBN 978-80-7435-100-6 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2011. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 361-366 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2011_1.pdf .
  article

  article

 5. Možnosti řešení regionálních rozdílů v České republice rozvojem cestovního ruchu = The options of solution of regional diferences in the Czech Republic tourism development / Petr Studnička .
  In: Hradecké ekonomické dny 2011 [405 s.]. ISBN 978-80-7435-100-6 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2011. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 311-315 : 1 obr., 1 tab. . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2011_1.pdf .
  article

  article

 6. Naučná stezka jako forma interpretace místního dědictví v případových studiích pohledem architekta = An educational trail as a interpretation form of local heritage in the case studies in the architects perspective / Iveta Merunková, Iveta Hellerová .
  In: Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu [137 s.]. ISBN 978-80-7435-241-6 (brož.) Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 60-72 .
  article

  article

 7. Participace občanů a občanské společnosti na rozvoji cestovního ruchu = Participation of the citizens and civic society on the tourism development / Zuzana Khendriche Trhlínová .
  In: Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. s. 110-117 .
  article

  article

 8. Rozwój turystyczny obszarów o atrakcyjnych walorach = Tourism development in attractive regions / Adam Sadowski .
  In: Hradecké ekonomické dny 2010 [277 s.]. ISBN 978-80-7435-041-2 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 85-89 : 2 grafy, 2 tab. . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2010_II.pdf .
  article

  article

 9. Systémový přístup a cestovní ruch / Eva Šimková .
  In: Lidské systémy [174 s.]. ISBN 80-86771-08-3 (brož.) Lidské systémy. Hradec Králové : Miloš Vognar - M&V, 2004. s. 143-147 : 2 schémata, 2 tab. .
  article

  article

 10. Vliv zadluženosti domácností na vývoj cestovního ruchu = Influence of indebtedness of households on development of the touris [sic] industry / Věra Levičková .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [469 s.]. ISBN 978-80-7435-367-3 (brož.). S. 143-149 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_2.pdf .
  article

  article