Search results

 1. Economics of education / editors Dominic J. Brewer, Patrick J. McEwan . London : Academic Press ; Amsterdam : Elsevier, c2010 . xii, 369 s . ISBN 978-0-08-096530-7 (váz.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Economics of education

  book

 2. Ekonomické aspekty vzdělanosti v regionálním kontextu : sborník příspěvků z odborného semináře Fakulty sociálně ekonomické Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 10. října 2003 / [editorka Helana Vomáčková] . Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2003 . 203 s . ISBN 80-7044-499-1 .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 3. La gouvernance de l'enseignement supérieur en Europe : politiques, structures, financement et personnel académique . Bruxelles : Eurydice, 2008 . 146 s . ISBN 978-92-79-08525-3 (brož.) .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 4. Grantové nabídky a české školy / Milan Pol, Milada Rabušicová a kol. . Praha : Národní vzdělávací fond - Národní informační středisko pro poradenství, 2003 . 128 s . ISBN 80-903125-9-4 (brož.) .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  Grantové nabídky a české školy

  book

 5. Higher education governance in Europe : policies, structures, funding and academic staff . Brussels : Eurydice, 2008 . 146 s . ISBN 978-92-79-08524-6 (brož.) .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Higher education governance in Europe

  book

 6. Chiffres clés de l'enseignement supérieur en Europe . Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes, 2007 . 173 s . ISBN 978-92-79-05690-1 (brož.) .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 7. Key data on higher education in Europe : 2007 edition . Brussels : Eurydice, 2007 . 173 s . ISBN 978-92-79-05691-8 (brož.) .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 8. Kolik nás stojí bezplatné vzdělání? / Libor Svoboda . Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1999 . 49 s . ISBN 80-211-0311-6 (brož.) .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Kolik nás stojí bezplatné vzdělání?

  book

 9. Rozpočet resortu školství : kapitola 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy státního rozpočtu České republiky na rok 1998 . Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 1998 . 257 s .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 10. Schlüsselzahlen zur Hochschulbildung in Europa : Ausgabe 2007 . Brüssel : Eurydice, 2007 . 173 s . ISBN 978-92-79-05692-5 (brož.) .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Schlüsselzahlen zur Hochschulbildung in Europa

  book