Search results

 1. L'autonomie scolaire en Europe : politiques et mécanismes de mise en ?uvre . Bruxelles : Eurydice, 2007 . 62 s . ISBN 978-92-79-07521-6 (brož.) .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 2. Cesta k autonomní škole : projekt NEMES k otázce autonomie školy a učitele v evropském kontextu / Karel Rýdl . Praha : Agentura STROM, 1996 . 79 s . ISBN 80-901662-8-8 : .   [3, currently available 3]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0300
  Cesta k autonomní škole

  book

 3. Rozvoj autonomie škol : podmínky, prostředky, evaluace . Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 1998 . 123 s . ISBN 80-7044-199-2 : .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Rozvoj autonomie škol

  book

 4. School autonomy in Europe : policies and measures . Brussels : Eurydice, 2007 . 62 s . ISBN 978-92-79-07522-3 (brož.) .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  School autonomy in Europe

  book

 5. Úloha školy v rozvoji vzdělanosti / Eliška Walterová a kol.. 1. díl . Brno : Paido, 2004 . 295 s . ISBN 80-7315-083-2 .   [5, currently available 4, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0400
  Prezenčně1000
  Úloha školy v rozvoji vzdělanosti

  book

 6. Úloha školy v rozvoji vzdělanosti / Eliška Walterová a kol.. 2. díl . Brno : Paido, 2004 . s 301-502 . ISBN 80-7315-083-2 .   [5, currently available 3, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0310
  Prezenčně1000
  Úloha školy v rozvoji vzdělanosti

  book