Search results

 1. Analýza a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže : aktuální problémy výchovy / Richard Jedlička, Jaroslav Koťa . Praha : Karolinum, 1998 . 169 s . ISBN 80-7184-555-8 : .   [15, currently available 3, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK03110
  Prezenčně1000
  Analýza a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže

  book

 2. Comment ne pas être un prof idéal / Emmanuelle Piquet . Paris : Payot & Rivages, 2018 . 254 stran . ISBN 978-2-228-92003-2 (brožováno) .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  book

  book

 3. . Englewood Cliffs : Prentice Hall, 1964 . xxxii, 222 s [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 4. Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení : rozvoj vnímání a poznávání / Věra Pokorná . Praha : Portál, 2011 . 153 s . ISBN 978-80-7367-931-6 (brož.) .   [5, currently available 2, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0220
  Prezenčně1000
  Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení

  book

 5. Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení : rozvoj vnímání a poznávání / Věra Pokorná . Praha : Portál, 2007 . 153 s . ISBN 978-80-7367-350-5 .   [5, currently available 5]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0500
  Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení

  book

 6. Delikvence dětí a mládeže v ČSSR / J. Štípek Studie Ústavu školských informací při Ministerstvu školství ČSR v Praze . Praha : Ústav školských informací při ministerstvu školstvi ČSR, 1974 . 42 s .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  book

  book

 7. Děti a problémy v chování : etopedie v praxi / Miluše Hutyrová a kol.  Praha : Portál, 2019 . 207 stran . ISBN 978-80-262-1523-3 (brožováno) .   [2, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0020
  Děti a problémy v chování

  book

 8. . London : Routledge & Kegan Paul, 1975 . 282 s . ISBN 0-7100-8275-4 [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 9. Dítě na zabití : příručka pro rodiče dětí a dospívajících s problémovým chováním / Petr Štípek . Praha : Portál, 2011 . 199 s . ISBN 978-80-7367-981-1 (brož.) .   [2, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0110
  Dítě na zabití

  book

 10. Dítě s problémovým chováním a náhradní výchovná péče ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy / Pavel Janský  Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 . 292 stran . ISBN 978-80-7435-534-9 (brožováno) .   [25, currently available 18, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK01860
  Prezenčně1000
  Dítě s problémovým chováním a náhradní výchovná péče ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy

  book