Search results

 1. Agresivita ve školním prostředí [elektronický zdroj] / Dana Štěrbová .
  In: Moravský regionální kongres k sexuální výchově. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sborník referátů 3. Moravského regionálního kongresu k sexuální výchově a II. Krajské konference k primární prevenci sociálně patologických jevů .
  article

  article

 2. Agresívne správanie žiakov základných škôl / Jana Makúchová .
  In: Acta sociopathologica IV. Hradec Králové: Gaudeamus, 2017 [197 s.]. ISBN 978-80-7435-666-7. S. 150-157 .
  article

  article

 3. Alternative methods of TFL to students with LD / Radka Mlýnková .
  In: Ways to Teaching and Learning. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Ways to Teaching and Learning. s. 87-91 .
  article

  article

 4. Hodnotenie záškoláctva učiteľmi základnej školy / Lucia Tomašeková .
  In: Hodnocení v profesi učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Hodnocení v práci učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. s. 281-285 .
  article

  article

 5. Charakteristiky rodinného prostředí pubescentů a adolescentů přicházejících do diagnostického ústavu = Characteristics of the family environment of pubescents and adolescents coming to a diagnostic institute / Jiřina Víravová .
  In: Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce (konference. Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013 [724 s.]. ISBN 978-80-7435-359-8 (brož.). S. 413-425 .
  article

  article

 6. Kriminalita dětí do 15 let a lehká mozková dysfunkce / Jiří Kratochvíl .
  In: Aktuální otázky sociální práce [98 s.]. ISBN 80-86771-01-6. Hradec Králové : M & V, 2003. s. 59-63 .
  article

  article

 7. Problematika agresivních dětí / Michal Malý .
  In: Rodinná a sexuální výchova [154 s.]. ISBN 80-7041-317-4. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 124-129 .
  article

  article

 8. Rodina dítěte s vadou řeči jako pedagogická výzva / Blanka Housarová-Lenka Bratránková .
  In: Socialia 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Socialia 2004. s. 364-368 .
  article

  article

 9. Sociálně právní ochrana dětí z pohledu sociální práce / Jana Faltusová .
  In: K aktuálním otázkám rodinné výchovy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Rodinná a sexuální výchova: dnešní reflexe a citlivá místa. s. 120-121 .
  article

  article

 10. Trendy v profesionalizaci školské prevence rizikového chování v českém prostředí / Václav Bělík .
  In: Acta sociopathologica II. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015 [188 s.]. ISBN 978-80-7435-577-6. S. 75-88 .
  article

  article