Search results

 1. Etopedie I. : trest smrti versus trest života pro sériové vrahy / Andrej Drbohlav  Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 . 151 stran . ISBN 80-7041-163-5 (brožováno) .   [11, currently available 4, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0450
  Prezenčně2000
  Etopedie I

  book

 2. Sociální deviace dětí a mládeže / Helena Záškodná . Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 1998 . 94 s . ISBN 80-7042-519-9 : .   [4, currently available 3]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0310
  Sociální deviace dětí a mládeže

  book

 3. Sociální patologie / Blahoslav Kraus, Jolana Hroncová a kol.  Hradec Králové : Gaudeamus, 2010 . 325 stran . ISBN 978-80-7435-080-1 (brožováno) . http://toc.nkp.cz/NKC/201011/contents/nkc20102145759_1.pdf .   [11, currently available 2, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0280
  Prezenčně1000
  Sociální patologie

  book

 4. Sociální patologie / Blahoslav Kraus, Jolana Hroncová a kol.  Hradec Králové : Gaudeamus, 2007 . 325 stran . ISBN 978-80-7041-896-3 (brožováno) .   [20, currently available 12]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK01280
  Sociální patologie

  book

 5. Sociální patologie / Pavel Mühlpachr . Brno : Masarykova univerzita, 2001 . 104 s . ISBN 80-210-2511-5 .   [40, currently available 35, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK03530
  Prezenčně2000
  Sociální patologie

  book

 6. Systemická prevence sociálních deviací : (úvahy, možnosti, hypotézy). 1 . Praha : Karolinum, 1994 . 190 s . ISBN 80-7066-933-0 .   [9, currently available 6, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0620
  Prezenčně1000
  Systemická prevence sociálních deviací

  book

 7. Úvod do sociální patologie. 5, Volný čas, parta a zájmová sféra obtížně vychovatelných dětí a mládeže . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983 . 70 s .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  book

  book

 8. Vybrané kapitoly ze sociální pedagogiky / [editor Lenka Müllerová] . Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2002 . 190 s . ISBN 80-7044-458-4 .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
 9. Vybrané kapitoly z etopedie a sociální patologie : učební text / Eva Švarcová  Hradec Králové : Gaudeamus, 2009 . 162 stran . ISBN 978-80-7041-959-5 (brožováno) .   [20, currently available 18, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK01810
  Prezenčně1000
  Vybrané kapitoly z etopedie a sociální patologie

  book