Search results

  1. Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2011 : (sborník příspěvků) : Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha - Ruzyně, 9.-10. března 2011 / [redakčně zpracoval Ladislav Bláha, František Hnilička] . Praha : Výzkumný ústav rostlinné výroby : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2011 . 297 s . ISBN 978-80-7427-068-0 (VÚRV : brož.). ISBN 978-80-213-2160-1 (ČZU v Praze) .   [1, currently available 0]
    Branch Inaccesible Available Issued Reserved
    Univerzitní knihovna UHK0010